Zmiana zakresu przesłanki unieważnienia postępowania – art. 93 ust. 1a ustawy pzp

art. 93 ust. 1a (pdf) O ostatniej nowelizacji art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych każdy zamawiający zdecydowanie powinien wiedzieć. Zwłaszcza w końcu roku ta przesłanka unieważnienia może zostać wykorzystana w przypadku gdy środki finansowe prawdopodobnie wpłyną, ostatecznej decyzji jednak brak, a termin realizacji może uniemożliwić wykonanie zamówienia. W takich przypadkach przesłanka unieważnienia z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych po prostu … Continue reading Zmiana zakresu przesłanki unieważnienia postępowania – art. 93 ust. 1a ustawy pzp

Zmiany w postępowaniu po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 3

zmiana ustawy pzp cz. III (pdf) Tym razem w załączeniu zapowiedziany poprzednio wpis o zmianach wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Opracowanie to po prostu krótkie zestawienie skutków, jakie będzie miało wejście w życie ustawy z 20 lipca 2018r. Warto to opracowanie przeczytać, żeby uporządkować wprowadzane zmiany w sposób umożliwiający ich stosowanie. Wpis najlepiej czytać łącznie z poprzednimi dwiema częściami … Continue reading Zmiany w postępowaniu po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 3

Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 2

zmiana ustawy pzp cz. II (pdf) W dzisiejszym wpisie kolejna ściąga dotycząca ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw. Publikowana dzisiaj druga część opracowania dotyczy art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r i art. 18a tej ustawy wprowadzonego ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Brzmi zagmatwanie? Według mnie tak. Dlatego w podziale … Continue reading Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 2

Art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz o ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga

zmiana ustawy pzp cz. I (pdf) Ustawa z 20 lipca 2018r zmieniająca ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw jest krótka, ale może powodować problemy przy jej stosowaniu. I nie chodzi tutaj wcale o stopień skomplikowania samych przepisów, ale o fakt, że zmieniana jest również wcześniejsza ustawa o zmianie ustawy. Dodatkowo wprowadzone zostaną dwa odmienne sposoby postępowania zależnie od wartości … Continue reading Art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz o ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga

Skutki uznania przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości – art. 186 ust. 2 ustawy pzp

art. 186 ust. 2 (pdf) Pierwszy po wakacyjnej przerwie wpis! Na dobry początek coś z tematyki odwołania czyli o uznaniu zarzutów w całości w świetle art. 186 ust. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych. W załączonym opracowaniu przedstawiam orzecznictwo dotyczące stosowania art. 186 ust. 2 ustawy pzp oraz krótki wykres podsumowujący wnioski z tego orzecznictwa. Zagadnienie warte poznania o tyle, że zdarzają się odwołania, w których … Continue reading Skutki uznania przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości – art. 186 ust. 2 ustawy pzp

Czy podmiot trzeci może zrealizować całość zamówienia? Art. 22a ust. 4 ustawy pzp – zaproszenie do rozważań

art. 22a ust. 4 (pdf) Tym razem nietypowy dla blogopzp.pl wpis, bo nie zawiera on żadnych gotowych odpowiedzi. Wprost przeciwnie przedstawiam dwie sprzeczne interpretacje dot. art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i zapraszam Was do wyrażenia swoich opinii. Może ktoś zna odpowiedź? Po opublikowaniu ostatniego wpisu dotyczącego niedopuszczalności przekazania podwykonawcy do realizacji całości zamówienia, jeden z Czytelników zwrócił mi uwagę, że art. 22a … Continue reading Czy podmiot trzeci może zrealizować całość zamówienia? Art. 22a ust. 4 ustawy pzp – zaproszenie do rozważań

Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 36a ust. 1 pzp (pdf) Tym razem kontynuacja tematyki z poprzedniego wpisu czyli dalej o art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprzednio było o zastrzeżeniu części kluczowej do osobistego wykonania wykonawcy, a teraz o niedopuszczalności powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy. Zagadnienie wydaje się dość oczywiste biorąc pod uwagę treść art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak czytając uzasadnienia wnoszonych odwołań przed Krajową … Continue reading Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kluczowa część zamówienia – art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

kluczowa część zamówienia Dzisiejszy wpis ma na celu wyjaśnienie czym jest kluczowa część zamówienia oraz jakich obowiązków musi dopełnić zamawiający, aby zastrzec osobiste wykonanie części zamówienia na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobieżna analiza art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może doprowadzić do nieprawidłowego zastosowania tego przepisu. Wynika to między innymi z pozornie „kosmetycznych” zmian … Continue reading Kluczowa część zamówienia – art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych