Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – po nowelizacji

warunki-udzialu-schemat-1 Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła istotne zmiany treści art. 22 ustawy, a oprócz tego dodatkowo nowe przepisy regulujące sposób określenia warunków udziału w postępowaniu. Załączony schemat ma pomóc uporządkować wprowadzone przepisy przyporządkowując je do poszczególnych rodzajów warunków udziału. Ma też podkreślić na co zwrócić uwagę stawiając warunki, a w skrócie … Continue reading Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – po nowelizacji