Obligatoryjne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

art. 24 ust. 1 pzp – podstawy wykluczenia i dokumenty (pdf) Dzisiejszy wpis to odpowiedź na prośbę Czytelniczki, za której zgłoszenie bardzo dziękuję. Załączona do wpisu ściąga wskazuje obligatoryjne podstawy wykluczenia oraz przypisuje do każdej z podstaw dokument właściwy według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie dla … Continue reading Obligatoryjne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

Protokół z postępowania (pkt. 4) – osoby wykonujące czynności

osoby wykonujące czynności – wg protokołu z postępowania (pdf) Niniejszy wpis zawiera kolejną ściągę z serii o prawidłowym wypełnieniu protokołu. Tym razem pkt. 4 czyli osoby wykonujące czynności zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego trakcie. Pkt. 4 protokołu dotyczy zarówno kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej jak również osób wykonujących czynności przed wszczęciem postępowania np. związane z szacowaniem przedmiotu zamówienia. W zasadzie można uznać, … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 4) – osoby wykonujące czynności

Zamówienia mieszane ze względu na właściwość przepisów – art. 5d i art. 5f ustawy pzp

art. 5d i art. 5f pzp (pdf) Dzisiejszy wpis jest trzecią częścią zapowiadanej serii o zamówieniach mieszanych. Tym razem zamówienia mieszane ze względu na właściwość przepisów regulujących udzielenie danego zamówienia tj. art. 5d i art. 5f ustawy pzp. Częstotliwość udzielania takich zamówień mieszanych zależy od specyfiki danego zamawiającego. Jako przykład można podać robotę budowlaną, która częściowo będzie regulowana przez przepisy właściwe dla zamówień z dziedziny … Continue reading Zamówienia mieszane ze względu na właściwość przepisów – art. 5d i art. 5f ustawy pzp

Protokół z postępowania – art. 31a pzp – dialog techniczny

art. 31a pzp – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie publikuję drugą część serii dotyczącej prawidłowego wypełnienia protokołu. Tym razem pkt. 3 protokołu czyli procedura określona w art. 31a pzp, w tym dialog techniczny. Biorąc pod uwagę, że wpis nie ma na celu omawiania szczegółowo wskazanej procedury, nie ma w nim samego jej opracowania. Ściąga skupia się na elementach związanych wyłącznie z prawidłowym … Continue reading Protokół z postępowania – art. 31a pzp – dialog techniczny

Protokół z postępowania – przedmiot zamówienia publicznego

przedmiot zamówienia – wg protokołu z postępowania (pdf) Wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o wskazanie jak prawidłowo wypełnić protokół z postępowania. Początkowo miał to być zwykły wzór hipotetycznego postępowania z uzupełnionymi rubrykami, jednak po przeanalizowaniu potrzeb na jakie miał taki wzór odpowiadać, doszłam do wniosku, że nie spełni on swojego zadania. Nie można prawidłowo wypełnić protokołu z postępowania bez zrozumienia do czego poszczególne jego … Continue reading Protokół z postępowania – przedmiot zamówienia publicznego

Zamówienia rodzajowo mieszane – art. 5c ustawy pzp

art. 5c pzp (pdf) załącznik nr XIV zalacznik nr XVII Dzisiaj publikuję drugie opracowanie z zapowiadanej serii – tym razem omówienie art. 5c ustawy pzp. Od czasu nowelizacji znacząco zmieniły się zasady określania przepisów, które mają zastosowanie do danego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie jest on jednolity rodzajowo lub podlega różnym reżimom prawnym. Wcześniej sposób określenia właściwych przepisów był przede wszystkim jednolity i w … Continue reading Zamówienia rodzajowo mieszane – art. 5c ustawy pzp

Zakaz łączenia i dzielenia zamówień – art. 5b ustawy pzp

art. 5b pzp (pdf) Tym wpisem rozpoczynam serię opracowań dotyczącą przepisów art. 5b – 5g ustawy prawo zamówień publicznych tj. dotyczących określania przedmiotu zamówienia, w tym ustalania jego rodzaju oraz łączenia i dzielenia różnych zamówień. Jako pierwszy temat zasada wyrażona w art. 5b ustawy pzp tj. zakaz łączenia i dzielenia zamówień. Wskazany przepis zawiera ogólną zasadę zakazującą łączenia oraz dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania … Continue reading Zakaz łączenia i dzielenia zamówień – art. 5b ustawy pzp