Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki – wzór

zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc) – pdf zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc) Dzisiejszy wpis – zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki (wzór) – również jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o takie opracowanie. Za zgłoszenie propozycji tematu do opracowania – bardzo dziękuję. Tym razem wyjątkowo ściąga załączona jest zarówno w formie pdf, jak również w wersji edytowalnej na wypadek chęci … Continue reading Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki – wzór

Protokół z postępowania (pkt. 12) – zestawienie ofert

zestawienie ofert (pdf) Dzisiejszy wstęp ponownie będzie krótki, ponieważ dotyczy prostego punktu protokołu z postępowania tj. pkt. 12 – zestawienie ofert. Zestawienie ofert musi powstać niezwłocznie po dokonaniu przez zamawiającego otwarcia ofert w postępowaniu. Niezwłoczność ta stała się niezbędna i skrócona do minimum z uwagi na treść art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wymagane do zamieszczenia na stronie zamawiającego informacje w istocie … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 12) – zestawienie ofert

Schemat czynności w postępowaniu w trybie z wolnej ręki

schemat czynności w trybie z wolnej ręki (pdf) Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o opracowanie schematu czynności dla postępowania w trybie z wolnej ręki. Pozornie może się wydawać, że jest to proste postępowanie bez skomplikowanych instytucji. Czasami jednak niewielka ilość przepisów regulujących dane zagadnienie ( w tym przypadku tryb z wolnej ręki) stanowi problem z uwagi na brak wystarczająco jasno rozpisanej procedury. I … Continue reading Schemat czynności w postępowaniu w trybie z wolnej ręki

Protokół z postępowania (pkt. 10 i 11) – składanie i otwarcie ofert

składanie i otwarcie ofert (pdf) W tym wpisie omówienie kolejnych dwóch punktów protokołu z postępowania dla trybu przetargu nieograniczonego. Oba punkty są stosunkowo proste do wypełnienia, ale wymagają właściwego zrozumienia przepisów regulujących ich zakres. Otwarcie ofert, podobnie jak składanie ofert, stanowi element procedury, którego właściwe przeprowadzenie jest konieczne do uznania całej procedury za prawidłową. Dzisiejsza ściąga nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia lub dokonania szczególnych zastrzeżeń, stąd … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 10 i 11) – składanie i otwarcie ofert

Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym

termin składania ofert w przetargu nieograniczonym (pdf) W dzisiejszym wpisie oczywiście publikacja kolejnej ściągi. Tym razem w ramach omówienia – termin składania ofert w przetargu nieograniczonym. Ustawa Prawo zamówień publicznych dla każdego trybu postępowania wprowadza odrębne minimalne terminy składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zachowanie minimalnych terminów przez zamawiającego jest niezwykle istotne z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności prowadzonego postępowania … Continue reading Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym

Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 – wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz procedury odwróconej z art. 24aa pzp. W przetargu nieograniczonym opublikowanie SIWZ na stornie internetowej zamawiającego … Continue reading Protokół z postępowania (pkt. 7, 8, 9) – SIWZ, art. 22c ust. 2 pzp i art. 24aa pzp

Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego

opublikowanie ogłoszenia i SIWZ cz. II -(pdf) Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim wpisie – dzisiaj zamieszczam ściągę z czynności związanych z opublikowaniem ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego. Razem obie ściągi będą stanowiło całość związaną ze wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie opublikowania ogłoszenia i SIWZ. Dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej progu unijnego przewidziana została obligatoryjna publikacja ogłoszenia … Continue reading Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego