Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp – oświadczenie – grupa kapitałowa (pdf) W załączeniu przedstawiam kolejną ściągę do pobrania i wykorzystania. Tym razem opracowanie dotyczy art. 24 ust. 1 pkt. 23 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przepisów regulujących kwestie związane ze złożeniem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Ściąga nie … Continue reading Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Analiza art. 91 ust. 2a pzp – kryterium ceny

art. 91 ust. 2a pzp (pdf) Dzisiejszy wpis stanowi odpowiedź na prośbę Czytelniczki o opracowanie związane z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wszystkim wiadomo jest to przepis dotyczący zasad ustalania wysokości (wagi) kryterium ceny dla pewnej grupy zamawiających. Załączona ściąga zawiera analizę art. 91 ust. 2a pzp, w tym opis czynności jakie w mojej ocenie powinny być przeprowadzone, jeżeli zamawiający zamierza … Continue reading Analiza art. 91 ust. 2a pzp – kryterium ceny

Analiza art. 26 ust. 3a pzp – pełnomocnictwo

art. 26 ust. 3a pzp (pdf) Ponieważ w ostatnim wpisie zamieściłam analizę art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, więc tym razem jako ciąg dalszy analiza art. 26 ust. 3a ustawy pzp. Pełnomocnictwo stanowi stały element w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego i prawie w każdym postępowaniu pojawia się co najmniej jedna oferta zawierająca upoważnienie do dokonania czynności w imieniu wykonawcy. To oczywiście skutkuje … Continue reading Analiza art. 26 ust. 3a pzp – pełnomocnictwo

Analiza art. 26 ust. 3 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 14)

art. 26 ust. 3 pzp i pkt. 14 protokołu (pdf) W dzisiejszym wpisie w załączeniu kolejna ściąga z serii o protokole z postępowania. Ponownie też dodatkowy element w ściądze – tym razem analiza art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pkt. 14 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest punktem bardzo prostym do wypełnienia dla zamawiającego. Nie mogłam go jednak pominąć uwzględniając, … Continue reading Analiza art. 26 ust. 3 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 14)

Dialog techniczny i udział podmiotu innego niż zamawiający w przygotowaniu postępowania

udział w przygotowaniu postępowania i dialog techniczny (pdf) Zamawiający w różnym stopniu korzystają z usług podmiotów trzecich przy przygotowaniu postępowania. Najczęściej są to firmy projektowe przygotowujące dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. Czasami w ramach przygotowania postępowania zamawiający przeprowadza dialog techniczny mający mu dostarczyć informacji niezbędnych do określenia wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przyjęte przez zamawiającego formy są zróżnicowane ze względu na przedmiot zamówienia i … Continue reading Dialog techniczny i udział podmiotu innego niż zamawiający w przygotowaniu postępowania

Analiza art. 26 ust. 2f pzp i Protokół z postępowania (pkt. 13)

art. 26 ust. 2f pzp i pkt. 13 protokołu (pdf) Dzisiejszy wpis miał być po prostu kolejnym z serii dotyczącej wypełnienia protokołu z postępowania – tym razem pkt. 13. Gdyby jednak tylko do tego punktu się ograniczyć, to byłby to wyjątkowo krótki i nieskomplikowany wpis. Tymczasem jego treść naprowadziła mnie na pomysł rozszerzenia tego wpisu o analizę art. 26 ust. 2f pzp. Tak więc tym … Continue reading Analiza art. 26 ust. 2f pzp i Protokół z postępowania (pkt. 13)

Jak rozróżnić dokumenty dot. przedmiotu zamówienia składane do oferty i dokumenty składane na wezwanie z art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp

art. 26 ust. 1 i 2 – rozróżnienie dokumentów (pdf) Tym razem jako temat wpisu i ściągi ponownie zagadnienie, na temat którego otrzymywałam zapytania. W wyniku wprowadzenia nowelizacją art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp o obowiązującej obecnie treści, pojawiła się swoista dwuetapowość składania dokumentów dot. przedmiotu zamówienia. Pewne dokumenty, informacje i oświadczenia składane są przez wszystkich wykonawców wraz z ofertami, … Continue reading Jak rozróżnić dokumenty dot. przedmiotu zamówienia składane do oferty i dokumenty składane na wezwanie z art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp