Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia – cz. II – kiedy roboty budowlane są jednym zamówieniem

roboty budowlane – jedno zamówienie (pdf) Tym razem wpis z publikacją ściągi będącej drugą częścią tematu – szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Tworząc poprzedni wpis i ściągę omawiającą sposób określenia, kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem doszłam do wniosku, że roboty budowlane wymagają zdecydowanie osobnego omówienia. Opublikowana ostatnio ściąga z pewnością nie daje całego obrazu w tym temacie. Każdy zamawiający jest świadomy wagi jaką ma … Continue reading Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia – cz. II – kiedy roboty budowlane są jednym zamówieniem

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia – cz. I

czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem (pdf) Jakiś czas temu dostałam od Czytelniczki propozycję opracowania tematu związanego z aktualnością szacowania wartości przedmiotu zamówienia w przypadku postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Zaczęłam prace nad takim opracowaniem, ale w trakcie uznałam, że być może lepiej będzie podejść do tematyki całościowo i dokładnie omówić szacowanie wartości przedmiotu zamówienia w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Oczywiście nie jest … Continue reading Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia – cz. I

Nowość – newsletter na blogopzp

Dzisiejszy wpis nie zawiera ściągi ponieważ dotyczy wyłącznie nowości, jaka pojawiła się na blogopzp – czyli newslettera. W związku z powyższym kilka informacji na ten temat. Newsletter będzie wysyłany dwa do trzech razy w miesiącu i będzie zawsze zawierał co najmniej ściągę niepublikowaną na blogopzp. Ściągi przesyłane w ramach newslettera będą stanowiły opracowany zbiór (w różnej formie) dotyczący aktualnego orzecznictwa w zakresie wybranego przepisu ustawy … Continue reading Nowość – newsletter na blogopzp

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

elektroniczne fakturowanie cz. 1 (pdf) Ilu spośród pracowników zamawiających i wykonawców słyszało o temacie dzisiejszego wpisu? Podejrzewam, że niewielu (podobnie jak ja do niedawna). Dlatego ten wpis stanowi otwarcie nowej serii, której tematem będzie elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. Zagadnienie może się pozornie wydawać nie do końca związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli ściśle z procedurą udzielania zamówień publicznych. Jednak moim zdaniem nie … Continue reading Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 pzp a samooczyszczenie (pdf) Przygotowując ściągi do podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaczęło mnie nurtować pytanie jak do prezentowanego orzecznictwa ma się procedura samooczyszczenia przewidziana w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też celem dopełnienia całości tematyki w … Continue reading Procedura samooczyszczenia w przypadku zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp

Analiza art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

art. 24 ust. 1 pkt. 17 pzp – analiza (pdf) Tym razem do wpisu załączam ściągę z analizą dotyczącą kolejnej podstawy wykluczenia tj. zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten jest zbliżony swoim charakterem do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, której analiza była przedmiotem poprzedniej ściągi dostępnej pod adresem http://blogopzp.pl/analiza-art-24-ust-1-pkt-16-pzp-przeslanka-obligatoryjna-wykluczenia-wykonawcy/ … Continue reading Analiza art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Analiza art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp – przesłanka obligatoryjna wykluczenia wykonawcy

art. 24 ust. 1 pkt. 16 pzp – analiza (pdf) Do dzisiejszego wpisu załączam analizę art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis określa jedną z obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu tj. z powodu podania nieprawdziwych informacji w sposób zamierzony lub z uwagi na rażące niedbalstwo wykonawcy. Ponieważ przesłanka zawarta w przepisie jest obligatoryjna do stosowania, zamawiający w żaden … Continue reading Analiza art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp – przesłanka obligatoryjna wykluczenia wykonawcy

Analiza art. 24 ust. 8 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 15)

art. 24 ust. 8 pzp i pkt. 15 protokołu (pdf) W załączeniu do dzisiejszego wpisu przedstawiam kolejne opracowanie z cyklu dotyczącego wypełnienia protokołu z postępowania. Tym razem tematem jest pkt. 15 wzoru protokołu dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Również ten punkt raczej nie powinien stwarzać problemów z jego wypełnieniem. Ponieważ więc jest on dość prosty, dodatkowym elementem ściągi jest analiza art. 24 ust. … Continue reading Analiza art. 24 ust. 8 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 15)