Analiza art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych

analiza art. 6a pzp Tym razem wpis, oczywiście wraz z załączoną ściągą, dotyczący art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych. W mojej ocenie przepis bardzo przydatny dla zamawiającego i dający się wykorzystać szczególnie w trudnych sytuacjach. Dlatego myślę, że każdy zamawiający ten przepis powinien znać. Nie da się jednak ukryć, że przepis budzi również kontrowersje. W szczególności biorąc pod uwagę opinię Urzędu Zamówień Publicznych, którą koniecznie … Continue reading Analiza art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych

Analiza art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 17)

art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i pkt. 17 protokołu (pdf) W dzisiejszym wpisie ponownie protokół z postępowania – tym razem pkt. 17 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie skoro punkt protokołu jest nieskomplikowany – dodatek do ściągi. Inspiracją była treść pkt. 17 protokołu czyli odrzucenia ofert. Wybrałam więc najczęściej chyba pojawiającą się podstawę odrzucenia oferty tj. art. 89 ust. … Continue reading Analiza art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 17)

Termin związania ofertą i jego przedłużenie

termin związania ofertą (pdf) Do stworzenia załączonej ściągi zainspirowało mnie opracowanie opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych po adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-postanowienia-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-w-sprawie-c-3517-saferoad-grawil-et-saferoad-kabex. Dotyczy ono orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i w zasadzie porządkuje kwestie dotyczące terminu związania ofertą, jego przedłużenia, a także skutków braku zgody wykonawcy na takie przedłużenie. Ponadto opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych uwzględnia zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w tym zakresie wprowadzone nowelizacją w ubiegłym roku. … Continue reading Termin związania ofertą i jego przedłużenie

Art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych – jak spełnić wymagania przepisu

art. 20a pzp (pdf) W dzisiejszym wpisie analiza art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych. Temat chyba dość rzadko omawiany w różnych opracowaniach. Prezentowana przeze mnie ściąga została stworzona na prośbę Czytelniczki i mam nadzieję, że spełni jej oczekiwania. Regulacja zawarta w art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych z samym procesem udzielenia zamówienia ma związek wyłącznie częściowy. Celem jej wprowadzenia było zagwarantowanie należytego nadzoru nad realizowanymi … Continue reading Art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych – jak spełnić wymagania przepisu

Analiza art. 87 ust. 1 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 16)

art. 87 ust. 1 pzp i pkt. 16 protokołu (pdf) Po dość długiej przerwie wracam do trochę porzuconej przeze mnie serii o protokole z postępowania. Ponieważ i tym razem pkt. 16 protokołu dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest krótki i prosty, więc jako dodatek przedstawiam analizę art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest … Continue reading Analiza art. 87 ust. 1 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 16)

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia cz. III Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych

szacowanie wartości przy projektach unijnych (pdf) W dzisiejszym wpisie kolejna ściąga dotycząca szacowania wartości przedmiotu zamówienia. Tym razem jednak poświęcona w całości zamówieniom współfinansowanym ze środków unijnych tj. realizowanych w ramach projektów unijnych. Ściąga oparta jest na opinii Urzędu Zamówień Publicznych, przytacza fragmenty tej opinii oraz wskazuje na co powinno się zwrócić uwagę. Starałam się opracować ją w taki sposób, aby powstał krótki schemat postępowania … Continue reading Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia cz. III Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych