Jak skutecznie udzielić wyjaśnień przy podejrzeniu rażąco niskiej ceny (kosztu)

rażąco niska cena -wyjaśnienia (pdf) Pytając ostatnio czego brakuje na blogopzp.pl, otrzymałam ciekawą odpowiedź – materiałów dla wykonawców. Faktycznie blog w jakiś naturalny sposób skierował się w stronę zamawiających, mimo że w założeniu miał być przeznaczony dla obu stron. Czytelniczka zaproponowała między innymi dzisiejszy temat właśnie jako odpowiedź na potrzeby wykonawców. Dlatego tym razem ściąga ze wskazówkami do opracowania wyjaśnień składanych przy podejrzeniu rażąco niskiej … Continue reading Jak skutecznie udzielić wyjaśnień przy podejrzeniu rażąco niskiej ceny (kosztu)

Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

art. 22a ust. 6 – art. 26 ust. 3 (pdf) Pomysł na dzisiejszy temat wpisu powstał po lekturze opinii Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt. Głównym tematem tej opinii jest natomiast relacja art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzajemny stosunek … Continue reading Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)

unieważnienie postępowania i pkt. 19 protokołu (pdf) Tym razem jako temat opracowania kolejny punkt protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie ponieważ punkt jest stosunkowo prosty, jako dodatek przegląd przesłanek pozwalających na unieważnienie postępowania tj. analiza art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych w części określającej przesłanki unieważnienia. Bezwzględnego podkreślenia wymaga fakt, że przesłanki dopuszczające unieważnienie postępowania i wskazane w art. 93 ustawy … Continue reading Unieważnienie postępowania – przesłanki z art. 93 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 19)

Jak uzasadnić tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 pzp?

art. 67 ust. 1 pkt. 1 pzp W dzisiejszym wpisie załączam opracowanie będące wstępem i analizą dla orzecznictwa, które zostanie przesłane jako piątkowy newsletter. Tryb z wolnej ręki, z uwagi na swój szczególny charakter i skutki związane z wyłączeniem konkurencji w postępowaniu, wymaga szczególnie dopracowanego uzasadnienia. Właśnie to uzasadnienie pozwala zamawiającemu obronić się w razie badania spełnienia przesłanek jego zastosowania w przypadku kontroli. Art. 67 … Continue reading Jak uzasadnić tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 pzp?

Newsletter nr 2 – informacja

Witam, W piątek, czyli 22.09.2017r  o godz. 11.00 zostanie rozesłany nowy newsletter. Temat to orzecznictwo do przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy kto miałby jeszcze ochotę otrzymać ten newsletter może się zapisać na stronie www.blogopzp.pl. Przypominam tylko, że po zapisaniu konieczne jest potwierdzenie tego w ramach otrzymanej wiadomości na adres email. Bez tego … Continue reading Newsletter nr 2 – informacja

Co oznacza i jak ustalić aktualność dokumentów składanych przez wykonawcę?

jak ustalić aktualność dokumentów (pdf) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wskazuje w § 2 pkt. 4 i § 5 terminy odnoszące się do określonych dokumentów. Jednocześnie ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się sformułowaniem aktualności na dzień złożenia dokumentu zamawiającemu i aktualności na dzień składania ofert … Continue reading Co oznacza i jak ustalić aktualność dokumentów składanych przez wykonawcę?

Uzupełnienie, poprawienie, wyjaśnienie JEDZ i oświadczenia z art. 25a ust. 1 pzp

JEDZ i oświadczenie z art. 25a ust. 1 Do dzisiejszej ściągi zabierałam się już od dłuższego czasu. Głównie dlatego, że sama chciałam zgłębić ten temat i wiedzieć co zrobić gdy JEDZ lub oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ma braki, błędy lub jest niejasne. Wydaje się, że ich uzupełnienie, poprawienie i wyjaśnienie nie powinno budzić wątpliwości. Jednak w praktyce pojawia się … Continue reading Uzupełnienie, poprawienie, wyjaśnienie JEDZ i oświadczenia z art. 25a ust. 1 pzp

Jak określić kryteria oceny ofert – art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 91 ust. 2 pzp – analiza (pdf) W dzisiejszym wpisie nowa ściąga – dalszy ciąg analizy art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli kryteria oceny ofert. Konkretnie zaś ściąga dotyczy tego, co może stanowić kryteria oceny ofert i jak zastosować w szczególności art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jako praktyk doskonale znam problemy z określeniem kryteriów, w szczególności w stosunku do przedmiotu … Continue reading Jak określić kryteria oceny ofert – art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych