Kiedy oferta jest niezgodna z ustawą? – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp

art. 89 ust. 1 pkt 1 – oferta niezgodna z ustawą (pdf) Tematem tego wpisu jest kolejna przesłanka odrzucenia oferty zawarta w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli nakładająca na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, która jest niezgodna z ustawą. Podstawowy problem związany z tą przesłanką odrzucenia to określenie co należy rozumieć pod pojęciem ustawy. Czy jest to tylko ustawa Prawo … Continue reading Kiedy oferta jest niezgodna z ustawą? – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp

Manipulacja wyceną / ceną oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp

art. 89 ust. 1 pkt 3 – manipulacja ceną (pdf) Dzisiejszy temat dotyczy działań, które wydaje mi się, są często podejmowane przez wykonawców tj. wyceny oferty w sposób uwzględniający przyjęte przez zamawiającego kryteria i ich punktację. Takie działanie co do zasady jest oczywiste, bowiem składając oferty wykonawcy chcą uzyskać zamówienie czyli jak najwyższą ocenę w ramach przyjętych kryteriów. Wyceną oferty stanowiącą manipulację i tym samym … Continue reading Manipulacja wyceną / ceną oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp

Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny – różnice i zasady postępowania

omyłki a błędy (pdf) W załączeniu tym razem opracowanie dotyczące dwóch przepisów tj. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem regulacji jest odpowiednio oczywista omyłka rachunkowa oraz błąd w obliczeniu ceny. W potocznym znaczeniu i codziennej praktyce omyłka rachunkowa i błąd w obliczeniu ceny traktowane są jako równoważne i używane … Continue reading Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny – różnice i zasady postępowania

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak przygotować i czytać regulamin?

zamówienia do 30 000 euro (pdf) Załączone tym razem opracowanie powstało na prośbę Czytelniczki i w założeniu miało omawiać zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do 30 000 euro ze względu na opracowanie i stosowanie regulaminu dla tych zamówień. Nie jest to w żadnym wypadku przykładowy do stosowania regulamin udzielania zamówień o wartości do 30 000 euro. Takich wzorcowych regulaminów jest do pobrania w internecie wystarczająco dużo, w … Continue reading Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak przygotować i czytać regulamin?

Czy dopuszczalne jest sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę?

sumowanie umów (pdf) Dzisiejsze opracowanie zawiera ostatni do omówienia aspekt związany z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. – tj. sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W mojej ocenie jest to bardzo ważne zagadnienie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Sumowanie umów w celu wykazania spełnienia warunku udziału … Continue reading Czy dopuszczalne jest sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę?

Dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę – zmiany

doświadczenie członka konsorcjum (pdf) Tym razem przedstawiam opracowanie o kolejnym aspekcie będącym konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. Oprócz zagadnienia przedstawianego przeze mnie poprzednio, Trybunał Sprawiedliwości ocenił również dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę, który był członkiem tego konsorcjum i jednocześnie w nowym postępowaniu ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie tj. bez pozostałych członków … Continue reading Dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę – zmiany

Sumowanie doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

sumowanie doswiadczenia (pdf) W dzisiejszym wpisie bardzo ważny moim zdaniem temat czyli sumowanie doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie można powiedzieć by była to kwestia pojawiająca się w każdym postępowaniu, ale z całą pewnością w sporej części postępowań zamawiający spotyka się z próbą wykazania spełnienia warunku poprzez sumowanie doświadczenia w różnych możliwych konfiguracjach. Trzeba przyznać, że prawidłowe rozstrzygnięcie dopuszczalności tej kwestii … Continue reading Sumowanie doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu