Tajemnica przedsiębiorstwa – zasady postępowania w oparciu o orzecznictwo KIO

tajemnica przedsiębiorstwa (pdf) Tematem tego wpisu jest art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli tajemnica przedsiębiorstwa oraz jej wpływ na jawność postępowania. Zastrzeżenie informacji przekazywanej zamawiającemu w ofercie czy też w ramach przedstawianych później dokumentów i oświadczeń, pojawia się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stosunkowo często. Niejednokrotnie też tajemnica przedsiębiorstwa wskazana przez wykonawcę staje się dla zamawiającego … Continue reading Tajemnica przedsiębiorstwa – zasady postępowania w oparciu o orzecznictwo KIO

Odrzucenie oferty na podstawie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 89 ust. 1 pkt 7d (pdf) Załączone dzisiaj do wpisu opracowanie dotyczy przesłanki według mnie bardzo rzadko stosowanej. Jednak biorąc pod uwagę, że mam zamiar przygotować opracowania dla wszystkich przesłanek odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy – konieczne było stworzenie analizy również dla art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanka dotyczy sytuacji, w której zamawiający stwierdza związek pomiędzy wyborem danej oferty … Continue reading Odrzucenie oferty na podstawie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych

Kiedy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 pzp

art. 89 ust. 1 pkt 8 (pdf) Dzisiejszy wpis to kontynuacja serii opracowań dotyczących przesłanek odrzucenia oferty, a dotyczy konkretnie wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanki związanej z nieważnością oferty na podstawie odrębnych przepisów. Kluczowe dla zastosowania tej przesłanki jest więc stwierdzenie, że dana oferta jest nieważna na podstawie konkretnego przepisu prawa stanowiącego o nieważności czynności, jaką jest … Continue reading Kiedy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 pzp

Podpis czytelny – podpis nieczytelny – parafa. Kiedy oferta jest prawidłowo złożona?

podpis (pdf) Tym razem temat, który w zasadzie posiada ugruntowane orzecznictwo i jednocześnie jest jednym z pierwszych elementów sprawdzanych przez zamawiającego czyli podpis złożony na ofercie. Podpis stanowi element warunkujący ważność złożonej oferty. Wiadomo też, że może być czytelny lub nieczytelny. Może też zostać złożony przy pomocy różnych materiałów piśmienniczych (pióro, długopis, ołówek). Istnieje też coś takiego jak parafa, również w pewnym zakresie identyfikująca daną … Continue reading Podpis czytelny – podpis nieczytelny – parafa. Kiedy oferta jest prawidłowo złożona?