Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin

wadium cz. I (pdf) UWAGA: Należy uwzględnić wpis z 27.02.2018r  https://blogopzp.pl/zmiana-orzecznictwa-w-zakresie-zlozenia-gwarancji-wadialnej-przez-konsorcjum-wyrok-sadu-najwyzszego-z-dnia-15-lutego-2018r-sygn-akt-iv-csk-8617/ Dzisiejszym wpisem rozpoczynam krótką serię dotyczącą tematyki wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zagadnienie nie jest nowe biorąc pod uwagę datę wejścia w życie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wadium. Natomiast proponowana przeze mnie seria ma uporządkować wiedzę w tym zakresie, w tym w szczególności biorąc pod uwagę orzecznictwo Krajowej … Continue reading Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin

Zmowa przetargowa / porozumienie jako podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp w świetle orzecznictwa KIO

art. 24 ust. 1 pkt 20 (pdf) Przepis zawarty w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo zamówień publicznych jest jedną z obligatoryjnych podstaw wykluczenia, co oznacza obowiązek uwzględnienia tej podstawy wykluczenia w każdym prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmowa przetargowa czyli porozumienie wykonawców mające wpływ na przebieg prowadzonego postępowania, nie jest zdarzeniem częstym w prowadzonych procedurach. Z uwagi jednak na obowiązek wykluczenia … Continue reading Zmowa przetargowa / porozumienie jako podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp w świetle orzecznictwa KIO