Elektronizacja zamówień publicznych cz. I – motywy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE

dyrektywa – elektronizacja (motywy) W tym roku w systemie udzielania zamówień publicznych zostanie wprowadzona zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia procedur tj. elektronizacja zamówień. Biorąc pod uwagę zbliżające się daty wprowadzenia obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (i dyrektywy 2014/24/UE) w zakresie elektronizacji zamówień,  najwyższy czas zająć się tą tematyką. Rozpoczęcie realizacji wprowadzonych obowiązków będzie wymagało przede wszystkim odpowiedniej wiedzy i podjęcia stosownych przygotowań. Stąd dzisiejszym … Continue reading Elektronizacja zamówień publicznych cz. I – motywy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE

Wadium cz. IV – art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – żądanie ponownego wniesienia wadium

wadium cz 4 (pdf) W dzisiejszym wpisie publikuję czwartą i ostatnią część dotyczącą tematyki wadium tj. związaną z art., 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W obecnie obowiązującym stanie prawnym obligującym do niezwłocznego zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, żądanie ponownego wniesienia wadium pojawia się w postępowaniach zdecydowanie częściej. Zamawiający ma bowiem obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium, a jednocześnie obowiązek wezwania do ponownego wniesienia. Oznacza … Continue reading Wadium cz. IV – art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – żądanie ponownego wniesienia wadium

Wadium cz. III – kiedy wadium podlega zatrzymaniu zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych

wadium cz 3 (pdf) Czas na kolejną część dotyczącą tematyki wadium. Początkowo tematem wpisu i opracowania miało być całe zagadnienie zwrotu wadium, a więc przepisy zawarte w art. 46 ust. 4, art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obiektywnie jednak oceniając wszystkie zapisy – poza jednym – nie budzą wątpliwości. Mowa o art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień … Continue reading Wadium cz. III – kiedy wadium podlega zatrzymaniu zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium cz. II – wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

wadium cz 2 (pdf) Po krótkiej przerwie w publikowaniu wpisów z uwagi na okres świąteczny, czas na podjęcie rozpoczętego poprzednio zagadnienia czyli zabezpieczenia oferty wadium. W części II temat wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zagadnienie jest regulowane w zasadzie przez art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i tego przepisu dotyczy dzisiejsze opracowanie. Myślę, że powinno stanowić ciekawe podsumowanie zasad postępowania ze … Continue reading Wadium cz. II – wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)