Kluczowa część zamówienia – art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

kluczowa część zamówienia Dzisiejszy wpis ma na celu wyjaśnienie czym jest kluczowa część zamówienia oraz jakich obowiązków musi dopełnić zamawiający, aby zastrzec osobiste wykonanie części zamówienia na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobieżna analiza art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może doprowadzić do nieprawidłowego zastosowania tego przepisu. Wynika to między innymi z pozornie „kosmetycznych” zmian … Continue reading Kluczowa część zamówienia – art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czynności zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym po wniesieniu odwołania (art. 183 ust. 1 ustawy pzp)

czynności po wyborze (pdf) Tym razem temat zainspirowany pytaniem, jakie otrzymałam na skrzynkę kontaktową. Pytanie dotyczyło wprawdzie tylko art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale postanowiłam temat rozszerzyć ogólnie na działania podejmowane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Nie chodzi jednak o kwestię zawarcia umowy czy zwrotu wadium. To czynności oczywiste i nie powinny raczej budzić wątpliwości. Wybierając zagadnienie do dzisiejszego wpisu … Continue reading Czynności zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym po wniesieniu odwołania (art. 183 ust. 1 ustawy pzp)

Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – skrócenie terminu składania ofert

art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp W dzisiejszym wpisie temat pojawiający się chyba u każdego zamawiającego czyli dopuszczalność skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym. Czy to z winy własnej czy też z przyczyn niezależnych od zamawiającego zdarzają się sytuacje, w których konieczna jest pilna realizacja zamówienia. W art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono możliwość skrócenia terminu składania ofert … Continue reading Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – skrócenie terminu składania ofert