Czy podmiot trzeci może zrealizować całość zamówienia? Art. 22a ust. 4 ustawy pzp – zaproszenie do rozważań

art. 22a ust. 4 (pdf) Tym razem nietypowy dla blogopzp.pl wpis, bo nie zawiera on żadnych gotowych odpowiedzi. Wprost przeciwnie przedstawiam dwie sprzeczne interpretacje dot. art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i zapraszam Was do wyrażenia swoich opinii. Może ktoś zna odpowiedź? Po opublikowaniu ostatniego wpisu dotyczącego niedopuszczalności przekazania podwykonawcy do realizacji całości zamówienia, jeden z Czytelników zwrócił mi uwagę, że art. 22a … Continue reading Czy podmiot trzeci może zrealizować całość zamówienia? Art. 22a ust. 4 ustawy pzp – zaproszenie do rozważań

Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 36a ust. 1 pzp (pdf) Tym razem kontynuacja tematyki z poprzedniego wpisu czyli dalej o art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprzednio było o zastrzeżeniu części kluczowej do osobistego wykonania wykonawcy, a teraz o niedopuszczalności powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy. Zagadnienie wydaje się dość oczywiste biorąc pod uwagę treść art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak czytając uzasadnienia wnoszonych odwołań przed Krajową … Continue reading Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych