W jakiej formie powinny zostać złożone oświadczenia i dokumenty w postępowaniu powyżej progu unijnego (komunikacja elektroniczna)?

forma dokumentów i oświadczeń powyżej progu unijnego (pdf) Wprowadzenie obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym i wykonawcami w przypadku postępowań o wartości powyżej progu unijnego, spowodowało wątpliwości co do sposobu złożenia oświadczeń i dokumentów przesyłanych wraz z ofertą. Wątpliwości, w mojej ocenie, zostały w większości rozstrzygnięte nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od … Continue reading W jakiej formie powinny zostać złożone oświadczenia i dokumenty w postępowaniu powyżej progu unijnego (komunikacja elektroniczna)?