Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 1

nowe pzp cz. 1 (pdf) Powszechnie wiadomo, że trwają prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Pomimo różnych przewidywań trudno jednak określić jednoznacznie kiedy ustawa ta wejdzie w życie. Trzeba jednak uwzględnić rozmiar tego aktu tj. 682 artykuły. Przy takiej rozpiętości regulacji potrzeba czasu, aby odpowiednio nową regulację sobie przyswoić i potrafić ją zastosować. Dlatego dzisiejszym wpisem rozpoczynam nową serię dotyczącą opublikowanego projektu ustawy. Oczywiście … Continue reading Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 1

JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

JEDZ podstawa prawna i zakres złożenia (pdf) W przypadku gdy oferta złożona jest przez konsorcjum lub przewiduje udział podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, obowiązek złożenia JEDZ komplikuje się. Pierwszym skutkiem jest więcej niż jeden JEDZ w ofercie, a drugim zróżnicowany zakres wypełnienia JEDZ. W jakim zakresie powinien zostać wypełniony dany JEDZ? Kto powinien go złożyć? Kto powinien go podpisać? Na podstawie jakiego przepisu ustawy pzp ma … Continue reading JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

orzecznictwo art. 10a ust. 5 (pdf) Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, że przygotowywana jest opinia Prezesa UZP „jak należy traktować skan oferty podpisany elektronicznie”. Na chwilę obecną jednak faktem jest rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej co do ważności oferty złożonej jako skan oferty uprzednio podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym. Dlatego w dzisiejszym wpisie załączam wybór orzecznictwa dotyczącego tej tematyki. Oznaczone pogrubieniem … Continue reading Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Polecenie artykułu

artykuł (pdf) W dzisiejszym wpisie zamiast własnego opracowania proponuję lekturę artykułu znalezionego w LinkedIn. Autorem jest Michał Bagłaj, a przedmiot opracowania to: „Jak bardzo elektroniczna powinna być forma elektroniczna oferty???”. Link do artykułu: https://www.linkedin.com/pulse/jak-bardzo-elektroniczna-powinna-by%C4%87-forma-oferty-micha%C5%82-bag%C5%82aj/ Dlaczego warto ten artykuł przeczytać? W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiły się rozbieżności w zakresie interpretacji art. 10a ust. 5 ustawy pzp. W wyrokach KIO pojawiło się zarówno stanowisko, że oferta … Continue reading Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Polecenie artykułu

Art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp – interpretacja w świetle opinii Urzędu Zamówień Publicznych

art. 144 ust. 1 pkt 6 – opinia UZP (pdf) W ostatnim Informatorze UZP 4/2018 pojawiła się opinia dotycząca interpretacji art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, a konkretnie wskazania wartości umowy, od której liczony jest dopuszczalny maksymalny próg wprowadzanych zmian. Opinia jest istotna w przypadku gdy wprowadzane są zmiany umowy w zakresie jej wartości na podstawie różnych przesłanek z art. 144 ust. 1 … Continue reading Art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp – interpretacja w świetle opinii Urzędu Zamówień Publicznych