Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 2

nowe pzp cz. 2 (pdf) Na wstępie informacja najważniejsza – na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych z 4 kwietnia 2019r. Tym samym nieaktualny jest projekt wcześniejszy z 21 stycznia 2019r. Dlatego dzisiaj publikuję aktualizację poprzedniego wpisu dotyczącego zamówień poniżej progu stosowania ustawy pzp. Tutaj największa zmiana to określenie wysokości progu na 130 000 złotych netto zamiast 30 000 … Continue reading Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 2