Analiza art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp – przesłanka obligatoryjna wykluczenia wykonawcy

0
1134

art. 24 ust. 1 pkt. 16 pzp – analiza (pdf)

Do dzisiejszego wpisu załączam analizę art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis określa jedną z obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu tj. z powodu podania nieprawdziwych informacji w sposób zamierzony lub z uwagi na rażące niedbalstwo wykonawcy.

Ponieważ przesłanka zawarta w przepisie jest obligatoryjna do stosowania, zamawiający w żaden sposób nie może uchylić jej obowiązywania i tym samym musi ją uwzględnić w każdym prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. To z kolei w sposób oczywisty oznacza, że prawidłowe zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych warunkuje prawidłowość prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warto więc by zamawiający dobrze ten przepis poznał, a co za tym idzie rozpoznał ewentualną konieczność jego zastosowania w stosunku do wykonawcy w danym postępowaniu. Dla wykonawcy zaś znajomość tego przepisu to przede wszystkim możliwość weryfikacji prawidłowości postępowania zamawiającego.

W publikowanej ściądze skupiłam się ściśle na analizie art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla łatwiejszego zastosowania i bardziej przydatnej formy, poszerzyłam ją jednak o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie tego przepisu. Starałam się na podstawie dostępnych na chwilę obecną wyroków Krajowej Izby Odwoławczej stworzyć przydatną rozpiskę poszczególnych stanów faktycznych i problemów, jakie mogą pojawić się na etapie postępowania. Ponadto podałam najważniejsze, w mojej ocenie, fragmenty wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w temacie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprawdzie ściąga stała się przez to bardziej obszerna, ale sądzę, że będzie w ten sposób o wiele bardziej praktyczna do wykorzystania.

Oczywiście opracowanie nie zawiera wszystkich wyroków KIO w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ściąga z pewnością nie zawiera również wszystkich możliwych w postępowaniu zdarzeń. Bardziej natomiast opiera się na problemach, które były już przedmiotem orzecznictwa KIO. Prawdopodobnie z czasem konieczne będzie rozbudowanie obecnej ściągi – być może również z uwagi na zmianę linii orzeczniczej.

Na razie proponuję zaś zapoznanie się z obecnie publikowaną ściągą i wykorzystanie wiedzy w niej zawartej na temat art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here