Analiza art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

0
1146

art. 24 ust. 1 pkt. 17 pzp – analiza (pdf)

Tym razem do wpisu załączam ściągę z analizą dotyczącą kolejnej podstawy wykluczenia tj. zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten jest zbliżony swoim charakterem do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, której analiza była przedmiotem poprzedniej ściągi dostępnej pod adresem http://blogopzp.pl/analiza-art-24-ust-1-pkt-16-pzp-przeslanka-obligatoryjna-wykluczenia-wykonawcy/

Dzisiejsza analiza przepisu oparta jest ściśle o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto zawarłam w niej sposób sprawdzenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Również ten schemat postępowania oparty jest na stanowisku Krajowej Izby Odwoławczej wskazującym niezbędne do spełnienia przesłanki do uznania zaistnienia tej podstawy wykluczenia.

Z uwagi na to, że przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych jest obligatoryjna i wywołuje szczególne konsekwencje, zdecydowanie warto poznać orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie. Przede wszystkim należy uwzględnić występujący w orzecznictwie pogląd o braku podstawy prawnej do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia tej podstawy wykluczenia. Oznacza to dla zamawiającego obowiązek badania zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych i odpowiedniego dalszego postępowania. Wykonawcy zaś powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji ewentualnych błędów zawartych w ofercie, które wyczerpują podstawę wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here