Analiza art. 24 ust. 8 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 15)

0
1404

art. 24 ust. 8 pzp i pkt. 15 protokołu (pdf)

W załączeniu do dzisiejszego wpisu przedstawiam kolejne opracowanie z cyklu dotyczącego wypełnienia protokołu z postępowania. Tym razem tematem jest pkt. 15 wzoru protokołu dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Również ten punkt raczej nie powinien stwarzać problemów z jego wypełnieniem. Ponieważ więc jest on dość prosty, dodatkowym elementem ściągi jest analiza art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przepis zawarty w art. 24 ust. 8 pzp jest przedmiotem obowiązkowego wpisu w pkt. 15 protokołu z postępowania.

Dla zamawiających przepis art. 24 ust. 8 pzp jest bardzo istotny z uwagi na konieczność dochowania prawidłowego przeprowadzenia procedury. W przypadku zaistnienia określonych w przepisie przesłanek wykluczenia, zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności wynikających z tego przepisu. Odstąpienie od tego może skutkować zarzutem niedochowania wszystkich obligatoryjnych czynności w postępowaniu przez zamawiającego. Ponadto zamawiający powinien dokładnie ten przepis przeanalizować i to nie tylko z uwagi na konieczność określenia obligujących do przeprowadzenia instytucji samooczyszczenia przesłanek wykluczenia z postępowania. Jeżeli wykonawca z tej instytucji określonej w art. 24 ust. 8 ustawy pzp skorzystał, zamawiający zobowiązany jest do oceny przedstawionych przez wykonawcę dowodów. Przepis zawiera zaś wytyczne na co powinien zwrócić uwagę. Ocena przedstawionych dowodów powinna być szczegółowa i uwzględniająca wszystkie związane z tym okoliczności. Wynika to z faktu, że ocena dowodów dokonana przez zamawiającego stanowi o wykluczeniu bądź odstąpieniu od wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowania. Nie może to być więc ocena dowolna w żadnym aspekcie, a zamawiający powinien przedstawić przesłanki, które skłoniły go do podjęcia takiej a nie innej decyzji.

Z kolei dla wykonawcy art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych może okazać się podstawą dopuszczającą jego udział w postępowaniu w przypadku, gdy zachodzi z jego strony przesłanka wykluczenia. Podejmując stosowne działania naprawcze, przygotowując i przedstawiając zamawiającemu odpowiednie dowody – wykonawca może uniknąć wykluczenia z udziału w postępowania.

Biorąc więc pod uwagę praktyczną stronę wykorzystania art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także mogące wystąpić w postępowaniach sytuacje – znajomość tego przepisu może okazać się niezwykle pomocna.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here