Analiza art. 26 ust. 2f pzp i Protokół z postępowania (pkt. 13)

0
1325

art. 26 ust. 2f pzp i pkt. 13 protokołu (pdf)

Dzisiejszy wpis miał być po prostu kolejnym z serii dotyczącej wypełnienia protokołu z postępowania – tym razem pkt. 13. Gdyby jednak tylko do tego punktu się ograniczyć, to byłby to wyjątkowo krótki i nieskomplikowany wpis. Tymczasem jego treść naprowadziła mnie na pomysł rozszerzenia tego wpisu o analizę art. 26 ust. 2f pzp. Tak więc tym razem załączona ściąga zawiera zarówno krótką notkę o pkt. 13 protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego, a dodatkowo analizę art. 26 ust. 2f pzp.

Ściąga w części dotyczącej analizy stanowi próbę podsumowania tego przepisu, zarówno w zakresie przyczyn jego wprowadzenia, zasad stosowania jak i ewentualnych konsekwencji dla dalszego postępowania. Być może dla przetargu nieograniczonego art. 26 ust. 2f pzp nie jest zbyt istotny. Jednak biorąc pod uwagę praktykę stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, pewnym jest że prowadzone procedury o udzielenie zamówienia publicznego potrafią każdego zaskoczyć. Wynika to ze skomplikowanych stanów faktycznych, czasem z wadliwego skonstruowania zapisów SIWZ (zwłaszcza dla przedmiotu zamówienia), a niejednokrotnie też ze zrozumienia tych zapisów przez wykonawcę w taki sposób, na jaki zamawiający nie miał szansy „wpaść”. Bez względu na przyczynę może się jednak zdarzyć, że konstrukcja zawarta w art. 26 ust. 2f pzp byłaby rozwiązaniem zaistniałego problemu. Warto na taki wypadek ten przepis poznać.

Poza tym art. 26 ust. 2f pzp jest ciekawym rozwiązaniem biorąc pod uwagę przyjęty nowelizacją schemat postępowania oraz art. 26 ust. 1 i ust. 2 pzp. Może też budzić wiele wątpliwości w przypadku jego zastosowania.

Natomiast w postępowaniach wieloetapowych (np. przetarg ograniczony) przepis ten nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę treść opinii Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie. Stosując rozwiązanie przedstawione w tej opinii, zamawiający może uniknąć ryzyka unieważnienia postępowania z przyczyn zupełnie od siebie niezależnych. Warto więc prowadząc postępowanie w trybie wieloetapowym uwzględnić ten przepis i skorzystać z rozwiązania wskazanego w przywołanej opinii.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here