Analiza art. 26 ust. 3 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 14)

0
964

art. 26 ust. 3 pzp i pkt. 14 protokołu (pdf)

W dzisiejszym wpisie w załączeniu kolejna ściąga z serii o protokole z postępowania. Ponownie też dodatkowy element w ściądze – tym razem analiza art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pkt. 14 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest punktem bardzo prostym do wypełnienia dla zamawiającego. Nie mogłam go jednak pominąć uwzględniając, że seria miała dotyczyć wypełnienia całości protokołu.

Dlatego aby podnieść wartość ściągi dodałam do niej analizę art. 26 ust. 3 pzp. Może się ona przydać o tyle, że nowelizacja z 2016r objęła również i ten przepis. Zmienił się zdecydowanie jego zakres, a poza tym usunięte zostało wskazanie terminu, na który uzupełniane dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub spełnienie wymogów przez oferowany przedmiot zamówienia.

W analizie przedstawiłam własny pogląd na temat tego przepisu i w szczególności kwestii związanej z aktualnością uzupełnianych dokumentów i oświadczeń. Na potwierdzenie tej opinii, jako uzasadnienie, podałam argumenty związane z całością nowelizacji oraz zmianą podejścia do składania dokumentów i oświadczeń w prowadzonych procedurach. Oczywiście jak zawsze możliwe jest pojawienie się wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które będą stały w sprzeczności z moją opinią. Uważam jednak, że na chwilę obecną posiada ona odpowiednio silną argumentację i powinna zostać uznana za prawidłową.

Przepis art. 26 ust. 3 pzp może być przyczyną komplikacji w postępowaniu, a odpowiednia decyzja zamawiającego w zakresie czynności w stosunku do brakującego lub wadliwego dokumentu lub oświadczenia, może być kluczowa dla prawidłowości postępowania. Dlatego konieczne jest dla zamawiających szczegółowe poznanie tego przepisu, aby do minimum ograniczyć ryzyko błędu i zwiększyć szanse na prawidłowe przeprowadzenie postępowania. Dla wykonawców zaś czynność z art. 26 ust. 3 pzp, niejednokrotnie może być szansą na obronę ważności własnej oferty i uniknięcia jej odrzucenia lub wykluczenia z postępowania.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here