Analiza art. 26 ust. 3a pzp – pełnomocnictwo

0
1266

art. 26 ust. 3a pzp (pdf)

Ponieważ w ostatnim wpisie zamieściłam analizę art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, więc tym razem jako ciąg dalszy analiza art. 26 ust. 3a ustawy pzp. Pełnomocnictwo stanowi stały element w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego i prawie w każdym postępowaniu pojawia się co najmniej jedna oferta zawierająca upoważnienie do dokonania czynności w imieniu wykonawcy. To oczywiście skutkuje też niejednokrotnie brakami lub nieprawidłowościami w złożonych pełnomocnictwach.

Zamieszczone dzisiaj opracowanie poszerzyłam o kwestie związane z prawidłowym złożeniem pełnomocnictwa oraz właściwością przepisów. Przepis w art. 26 ust. 3a pzp jest pozornie prosty, ale w praktyce jak spora część przepisów ustawy pzp, może powodować problemy. Pełnomocnictwo złożone do oferty czy też w trakcie postępowania każdorazowo musi być przez zamawiającego przeanalizowane pod kątem potwierdzenia uprawnienia do dokonania czynności przez pełnomocnika.

W mojej ocenie największe wątpliwości budzi pełnomocnictwo złożone w odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3a pzp, którego data wystawienia jest późniejsza niż data dokonania danej czynności. Starałam się nie pominąć tego trudnego tematu, jednak zarówno orzecznictwo jak i dostępne opinie, raczej nie są wyczerpujące. Dlatego w dzisiejszym wpisie proponuję wyłącznie zaczątek tego tematu. Jeżeli uda mi się znaleźć bardziej szczegółową odpowiedź w tym zakresie na pewno niezwłocznie stworzę odpowiednie opracowanie.

Na razie zaś proponuję ściągę w dzisiejszym zakresie. Myślę, że będzie ona przydatna zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców. O ile zamawiający badają prawidłowość złożonych pełnomocnictw i muszą podjąć właściwą decyzję, o tyle wykonawcy powinni posiąść odpowiednią wiedzę w tym zakresie aby uniknąć problemów w trakcie postępowania. Znając pewne zasady można prawidłowo złożyć pełnomocnictwo i uniknąć ryzyka odrzucenia swojej oferty. Zamawiający zaś w ten sposób zostanie uchroniony przed ryzykiem popełnienia błędu. Będzie to więc zdecydowanie korzyść obopólna.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here