Analiza art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i Protokół z postępowania (pkt. 17)

0
1312

art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i pkt. 17 protokołu (pdf)

W dzisiejszym wpisie ponownie protokół z postępowania – tym razem pkt. 17 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie skoro punkt protokołu jest nieskomplikowany – dodatek do ściągi. Inspiracją była treść pkt. 17 protokołu czyli odrzucenia ofert. Wybrałam więc najczęściej chyba pojawiającą się podstawę odrzucenia oferty tj. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Faktem jest, że oprócz wiodącej częstotliwości jest to również podstawa odrzucenia budząca wiele wątpliwości. Sens art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest czytelny i nieskomplikowany. Niestety w praktyce prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ocena czy dana oferta podlega odrzuceniu na tej podstawie nie jest już taka prosta.

Wykonawcy również w celu „ratowania” własnego udziału w postępowaniu, starają się wykazać niezasadność odrzucenia swojej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dlatego dzisiaj przedstawiam analizę tego przepisu, która w zasadzie sprowadza się do orzecznictwa przypisanego do najważniejszych wskazówek związanych ze stosowaniem tego przepisu. Oczywiście najważniejszych w mojej ocenie biorąc pod uwagę posiadane przeze mnie doświadczenie. Jak zawsze, również dla art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przywołuję fragmenty orzecznictwa tak, aby można je było bezproblemowo zastosować np. w uzasadnieniu odrzucenia oferty lub odwołaniu. Skorzystałam przy tym z najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Dzisiejsza ściąga będzie na pewno pomocna zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Wyznacza bowiem najważniejsze zasady postępowania gdy w grę wchodzi zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here