Analiza art. 91 ust. 2a pzp – kryterium ceny

0
1938

art. 91 ust. 2a pzp (pdf)

Dzisiejszy wpis stanowi odpowiedź na prośbę Czytelniczki o opracowanie związane z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wszystkim wiadomo jest to przepis dotyczący zasad ustalania wysokości (wagi) kryterium ceny dla pewnej grupy zamawiających.

Załączona ściąga zawiera analizę art. 91 ust. 2a pzp, w tym opis czynności jakie w mojej ocenie powinny być przeprowadzone, jeżeli zamawiający zamierza nadać kryterium ceny wagę przekraczającą 60%. Niestety ustawa Prawo zamówień publicznych takie same zasady przewiduje zarówno dla wagi 61% jak i dla wagi 100%  dla kryterium ceny. Oznacza to, że wskazana w tym przepisie grupa zamawiających, bez względu na rodzaj zamówienia i zakres zwiększenia kryterium ceny, zobowiązana jest do przeprowadzania konkretnych czynności w ramach opisu przedmiotu zamówienia. Jest on kluczowy dla oceny dopuszczalności zwiększenia wagi dla kryterium ceny powyżej 60%.

Na chwilę obecną brak jest stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz wyników kontroli, które wskazywałyby sposób wykonania obowiązków z art. 91 ust. 2a pzp oraz zakres jego zastosowania. Dlatego też analiza zawarta w załączonej ściądze stanowi interpretację dokonaną prawie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Stanowi też próbę stworzenia podpowiedzi, w jaki sposób dokonać czynności zabezpieczających zamawiającego przed zarzutem naruszenia art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na charakter tego przepisu opracowanie jest ogólne, a więc takie aby mogło zostać zastosowane do różnych rodzajów zamówienia. Szczegółowy sposób rozwiązania mógłby powstać w przypadku analizy dokonanej dla jednego, konkretnego przedmiotu zamówienia.

Przepis zawarty w art. 91 ust. 2a pzp jest dla zamawiających objętych obowiązkiem jego stosowania, dość problematyczny. Wynika to z różnorodności przedmiotów zamówień, dla których czasami opracowany przedmiot zamówienia w zasadzie pozwala zabezpieczyć interesy zamawiającego co do oczekiwanej jakości przedmiotu zamówienia. Niejednokrotnie zaś stworzenie wystarczającego opisu dla zastosowania kryterium ceny powyżej 60% jest praktycznie niemożliwe. Ściąga ma pomóc ocenić możliwości zwiększenia wagi kryterium ceny powyżej 60% dla danego przedmiotu zamówienia oraz wskazać taki schemat czynności, który pozwoli zminimalizować ryzyko postawienia wobec zamawiającego zarzutu naruszenia art. 91 ust. 2a pzp.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here