Analiza ustawy z 9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym

0
1648

elektroniczne fakturowanie (pdf)

Po dłuższej nieobecności proponuję poruszenie tematu elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Ustawa z 9 listopada 2018r wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia 2019r. Warto więc przeanalizować jakie obowiązki pojawią się po stronie zamawiających i wykonawców.

Załączona do dzisiejszego wpisu analiza porządkuje przede wszystkim zakres i termin wprowadzanych zmian. Elektroniczne fakturowanie może w rzeczywistości objąć niewielką ilość zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że nie jest ono co do zasady obligatoryjne. Obowiązek został wprowadzony wyłącznie po stronie zamawiającego w stosunku do faktur, ale decyzja o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury drogą elektroniczną należy wyłącznie do wykonawcy. Zamawiający na tę decyzję wykonawcy nie ma żadnego wpływu. Musi jednak być przygotowany na taką ewentualność. W zakresie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych potrzebna jest zgoda obu stron na przesłanie ich za pośrednictwem platformy.

O zakresie wprowadzanego obowiązku zdecydował prawdopodobnie w dużej mierze założony cel, a więc zniesienie ograniczeń wynikających z przepisów prawa w przypadku wymiany transgranicznej. Analizując wprowadzoną ustawę o elektronicznym fakturowaniu przypuszczam, że w obecnym stanie prawnym większość zamówień publicznych będzie fakturowana jak dotychczas. Niezależnie od tego każdy zamawiający powinien być przygotowany na konieczność przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here