Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – skrócenie terminu składania ofert

0
1845

art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp

W dzisiejszym wpisie temat pojawiający się chyba u każdego zamawiającego czyli dopuszczalność skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym. Czy to z winy własnej czy też z przyczyn niezależnych od zamawiającego zdarzają się sytuacje, w których konieczna jest pilna realizacja zamówienia. W art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono możliwość skrócenia terminu składania ofert w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. Przepis ten może budzić wątpliwości z uwagi na stopień w jakim pozwala skrócić termin składania ofert oraz brak dodatkowych przesłanek (obwarowań), do których zamawiający są przyzwyczajeni.

W celu wyjaśnienia proponuję więc lekturę dwóch orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, które powinny ułatwić korzystanie z możliwości jaką daje art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here