Art. 91 ust. 2a pzp – orzecznictwo i Protokół z postępowania (pkt. 18)

0
871

art. 91 ust. 2a pzp i pkt. 18 protokołu (pdf)

Tym razem dalszy ciąg protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj. pkt. 18. Wydaje się, że ten punkt jest trochę bardziej skomplikowany od ostatnio omawianych. Jednocześnie nie powinien chyba sprawiać większych kłopotów. Gdyby jednak ktoś miał problem z tym punktem bardzo proszę o informację! Wskazówki stworzyłam według własnego doświadczenia. Dodatkowo w ściądze orzecznictwo do art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obecnie nie ma zbyt wielu orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących rozstrzygnięć związanych z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych – w stosunku do brzmienia tego przepisu nadanego nowelizacją z 2016r. Trzeba zaznaczyć, że pojawiło się w ostatnim czasie sporo orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej stanowiących uchwały związane z kontrolami wszczętymi przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania tego przepisu. Zarówno jednak kontrole jak i uchwały Krajowej Izby Odwoławczej dotyczą brzmienia art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych sprzed nowelizacji. Dlatego też te uchwały w orzecznictwie pominęłam. Według mnie obecnie należy zająć się orzecznictwem dla tego przepisu w obowiązującym na dzień dzisiejszy brzmieniu.

Przywołane przeze mnie orzecznictwo zawiera pewne wskazówki co do interpretacji art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto może być bardzo przydatne w sytuacji gdy zamawiający zamierza postawić kryterium tożsame ze wskazanym w orzecznictwie.

Uwzględniając więc zakres stosowania art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wątpliwości jakie może budzić jego stosowanie, wydaje mi się, że znajomość bieżącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej może być bardzo przydatna przy podejmowaniu czynności w tym zakresie.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here