Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 36a ust. 1 pzp (pdf) Tym razem kontynuacja tematyki z poprzedniego wpisu czyli dalej o art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprzednio było o zastrzeżeniu części kluczowej do osobistego wykonania wykonawcy, a teraz o niedopuszczalności powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy. Zagadnienie wydaje się dość oczywiste biorąc pod uwagę treść art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak czytając uzasadnienia wnoszonych odwołań przed Krajową … Continue reading Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kluczowa część zamówienia – art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

kluczowa część zamówienia Dzisiejszy wpis ma na celu wyjaśnienie czym jest kluczowa część zamówienia oraz jakich obowiązków musi dopełnić zamawiający, aby zastrzec osobiste wykonanie części zamówienia na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobieżna analiza art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może doprowadzić do nieprawidłowego zastosowania tego przepisu. Wynika to między innymi z pozornie „kosmetycznych” zmian … Continue reading Kluczowa część zamówienia – art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czynności zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym po wniesieniu odwołania (art. 183 ust. 1 ustawy pzp)

czynności po wyborze (pdf) Tym razem temat zainspirowany pytaniem, jakie otrzymałam na skrzynkę kontaktową. Pytanie dotyczyło wprawdzie tylko art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale postanowiłam temat rozszerzyć ogólnie na działania podejmowane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Nie chodzi jednak o kwestię zawarcia umowy czy zwrotu wadium. To czynności oczywiste i nie powinny raczej budzić wątpliwości. Wybierając zagadnienie do dzisiejszego wpisu … Continue reading Czynności zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym po wniesieniu odwołania (art. 183 ust. 1 ustawy pzp)

Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – skrócenie terminu składania ofert

art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp W dzisiejszym wpisie temat pojawiający się chyba u każdego zamawiającego czyli dopuszczalność skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym. Czy to z winy własnej czy też z przyczyn niezależnych od zamawiającego zdarzają się sytuacje, w których konieczna jest pilna realizacja zamówienia. W art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono możliwość skrócenia terminu składania ofert … Continue reading Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – skrócenie terminu składania ofert

Art. 29 ust. 3 pzp czyli jak prawidłowo wskazać dopuszczenie równoważności

art. 29 ust. 3 pzp Kolejny raz publikuję wpis z opracowaniem dotyczącym wybranego przepisu z omówieniem jakiegoś aspektu jego prawidłowego stosowania. Tym razem tematem jest kwestia właściwego opisania przez zamawiającego dopuszczenia równoważności w składanych ofertach. Oczywiście jest też o skutkach nieprawidłowego działania  w tym zakresie w świetle art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Większości zamawiających zdarza się opisywanie przedmiotu zamówienia na podstawie art. … Continue reading Art. 29 ust. 3 pzp czyli jak prawidłowo wskazać dopuszczenie równoważności

Kiedy nie można odrzucić oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp?

art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp Dzisiejszy wpis opiera się w głównej mierze na orzecznictwie i krótkim wskazaniu – kiedy zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp pomimo upływu terminu  związania ofertą. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp wydaje się oczywisty i prawdę mówiąc miałam go pominąć w omawianiu poszczególnych przesłanek wykluczenia wykonawcy i … Continue reading Kiedy nie można odrzucić oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp?

Podstawa wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 18 pzp – analiza

art. 24 ust. 1 pkt 18 pzp – analiza Witam po dłuższej przerwie! Najwyższa pora na ponowne rozpoczęcie publikacji. Tym razem analiza podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dotyczącej bezprawnego wpływu na czynności zamawiającego lub uzyskania informacji poufnych. Podstawa wykluczenia zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych jest powoływana bardzo rzadko. Uwzględniając … Continue reading Podstawa wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 18 pzp – analiza

Wskazanie nazw podwykonawców w ofercie – analiza art. 36b ust. 1 pzp na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych

wskazanie nazw firm podwykonawców w ofercie (pdf) Tym razem publikuję krótkie omówienie tematu, który stał się przedmiotem opinii Urzędu Zamówień Publicznych w ostatnim Informatorze. Dotyczy ona art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. obowiązku wskazania nazw podwykonawców w ofercie. Sądzę, że zagadnienie jest bardzo ważne z uwagi na ilość podwykonawców biorących udział w realizacji zamówień publicznych. Dlatego zaznajomienie się z opinią Urzędu Zamówień … Continue reading Wskazanie nazw podwykonawców w ofercie – analiza art. 36b ust. 1 pzp na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych