art. 6a - dopuszczalność zastosowania (pdf) - do pobrania Dlaczego warto pamiętać o art. 6a ustawy pzp? Ponieważ niejednokrotnie pojawia się konieczność wydzielenia części zamówienia. Czasami z powodu konieczności pilnego udzielenia zamówienia, czasami ze względów organizacyjnych lub chwilowego braku środków finansowych. Bez względu na powód warto w takich przypadkach rozważyć możliwość...
5 zmian wg projektu nowej ustawy pzp (pdf) - do pobrania UWAGA: OPRACOWANIE POPRAWIONE POD ADRESEM: https://blogopzp.pl/poprawka-do-opracowania-5-zmian-w-procesie-udzielania-zamowien-publicznych-wg-rzadowego-projektu-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/ W dzisiejszym wpisie propozycja innego spojrzenia na analizę projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych czyli poprzez bezpośrednie wskazanie różnic. Tytułowe 5 zmian to elementy procedury, na które koniecznie należy zwrócić uwagę przy czym stanowią one zmianę...
tryby postępowania wg projektu nowej ustawy pzp (pdf) - do pobrania Rządowy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie rodzajów trybów, w jakich będą prowadzone procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany nie są przełomowe, ale na pewno na niektóre będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Najciekawszą zmianą...
87.2.3 kosztorys (pdf) - do pobrania Brak pozycji w kosztorysie ofertowym jest jednym z najczęstszych błędów znajdowanych przez zamawiających. Co za tym idzie konieczna odpowiedź na pytanie, czy dany błąd można poprawić tj. czy można uzupełnić brakującą pozycję? Dzisiejsze opracowanie to propozycja fragmentów dwóch wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które powinny pomóc...
czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem (pdf) - do pobrania Każdy zamawiający ma przynajmniej sporadycznie problemy z określeniem, czy dane potrzeby traktować jako jedno zamówienie, którego wartość szacunkową stanowi łączny koszt realizacji tych wszystkich potrzeb. Jak ustalić w konkretnym przypadku, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem? Ten problem powraca...
warunki udziału wg projektu nowego pzp - cz. 7 (pdf) do pobrania W dzisiejszym wpisie proponuję zapoznanie się z kolejnym zagadnieniem z projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. warunkami udziału w postępowaniu. W opracowaniu zamieściłam projektowane przepisy dotyczące sposobu określenia warunków udziału w postępowaniu, a także informacje zawarte w uzasadnieniu...
nowe pzp wg projektu rządowego - cz. VI- pdf (do pobrania) Na dzień dzisiejszy rządowy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do Sejmu i jest już po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Dlatego w dzisiejszym wpisie kolejna aktualizacja, tym razem wszystko na temat określenia wymogów związanych z przedmiotem zamówienia...
warunki udziału w postępowaniu - schemat (pdf) - do pobrania Tym razem w opracowaniu proponuję krótkie uporządkowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących warunków udziału w postępowaniu. Opracowanie nie zawiera omówienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu ani sposobu ich określenia czy sprawdzenia. Jest to po prostu krótkie wskazanie przepisów w takim...