W jakiej formie powinny zostać złożone oświadczenia i dokumenty w postępowaniu powyżej progu unijnego (komunikacja elektroniczna)?

forma dokumentów i oświadczeń powyżej progu unijnego (pdf) Wprowadzenie obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym i wykonawcami w przypadku postępowań o wartości powyżej progu unijnego, spowodowało wątpliwości co do sposobu złożenia oświadczeń i dokumentów przesyłanych wraz z ofertą. Wątpliwości, w mojej ocenie, zostały w większości rozstrzygnięte nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od … Continue reading W jakiej formie powinny zostać złożone oświadczenia i dokumenty w postępowaniu powyżej progu unijnego (komunikacja elektroniczna)?

Zmiana zakresu przesłanki unieważnienia postępowania – art. 93 ust. 1a ustawy pzp

art. 93 ust. 1a (pdf) O ostatniej nowelizacji art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych każdy zamawiający zdecydowanie powinien wiedzieć. Zwłaszcza w końcu roku ta przesłanka unieważnienia może zostać wykorzystana w przypadku gdy środki finansowe prawdopodobnie wpłyną, ostatecznej decyzji jednak brak, a termin realizacji może uniemożliwić wykonanie zamówienia. W takich przypadkach przesłanka unieważnienia z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych po prostu … Continue reading Zmiana zakresu przesłanki unieważnienia postępowania – art. 93 ust. 1a ustawy pzp

Zmiany w postępowaniu po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 3

zmiana ustawy pzp cz. III (pdf) Tym razem w załączeniu zapowiedziany poprzednio wpis o zmianach wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Opracowanie to po prostu krótkie zestawienie skutków, jakie będzie miało wejście w życie ustawy z 20 lipca 2018r. Warto to opracowanie przeczytać, żeby uporządkować wprowadzane zmiany w sposób umożliwiający ich stosowanie. Wpis najlepiej czytać łącznie z poprzednimi dwiema częściami … Continue reading Zmiany w postępowaniu po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 3

Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 2

zmiana ustawy pzp cz. II (pdf) W dzisiejszym wpisie kolejna ściąga dotycząca ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw. Publikowana dzisiaj druga część opracowania dotyczy art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r i art. 18a tej ustawy wprowadzonego ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Brzmi zagmatwanie? Według mnie tak. Dlatego w podziale … Continue reading Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga cz. 2

Art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz o ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga

zmiana ustawy pzp cz. I (pdf) Ustawa z 20 lipca 2018r zmieniająca ustawę pzp oraz ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw jest krótka, ale może powodować problemy przy jej stosowaniu. I nie chodzi tutaj wcale o stopień skomplikowania samych przepisów, ale o fakt, że zmieniana jest również wcześniejsza ustawa o zmianie ustawy. Dodatkowo wprowadzone zostaną dwa odmienne sposoby postępowania zależnie od wartości … Continue reading Art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r zmieniającej ustawę pzp oraz o ustawę o zmianie ustawy pzp oraz niektórych innych ustaw – ściąga

Skutki uznania przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości – art. 186 ust. 2 ustawy pzp

art. 186 ust. 2 (pdf) Pierwszy po wakacyjnej przerwie wpis! Na dobry początek coś z tematyki odwołania czyli o uznaniu zarzutów w całości w świetle art. 186 ust. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych. W załączonym opracowaniu przedstawiam orzecznictwo dotyczące stosowania art. 186 ust. 2 ustawy pzp oraz krótki wykres podsumowujący wnioski z tego orzecznictwa. Zagadnienie warte poznania o tyle, że zdarzają się odwołania, w których … Continue reading Skutki uznania przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości – art. 186 ust. 2 ustawy pzp

Czy podmiot trzeci może zrealizować całość zamówienia? Art. 22a ust. 4 ustawy pzp – zaproszenie do rozważań

art. 22a ust. 4 (pdf) Tym razem nietypowy dla blogopzp.pl wpis, bo nie zawiera on żadnych gotowych odpowiedzi. Wprost przeciwnie przedstawiam dwie sprzeczne interpretacje dot. art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i zapraszam Was do wyrażenia swoich opinii. Może ktoś zna odpowiedź? Po opublikowaniu ostatniego wpisu dotyczącego niedopuszczalności przekazania podwykonawcy do realizacji całości zamówienia, jeden z Czytelników zwrócił mi uwagę, że art. 22a … Continue reading Czy podmiot trzeci może zrealizować całość zamówienia? Art. 22a ust. 4 ustawy pzp – zaproszenie do rozważań

Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

art. 36a ust. 1 pzp (pdf) Tym razem kontynuacja tematyki z poprzedniego wpisu czyli dalej o art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprzednio było o zastrzeżeniu części kluczowej do osobistego wykonania wykonawcy, a teraz o niedopuszczalności powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy. Zagadnienie wydaje się dość oczywiste biorąc pod uwagę treść art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak czytając uzasadnienia wnoszonych odwołań przed Krajową … Continue reading Niedopuszczalność powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych