Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 2

nowe pzp cz. 2 (pdf) Na wstępie informacja najważniejsza – na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych z 4 kwietnia 2019r. Tym samym nieaktualny jest projekt wcześniejszy z 21 stycznia 2019r. Dlatego dzisiaj publikuję aktualizację poprzedniego wpisu dotyczącego zamówień poniżej progu stosowania ustawy pzp. Tutaj największa zmiana to określenie wysokości progu na 130 000 złotych netto zamiast 30 000 … Continue reading Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 2

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 1

nowe pzp cz. 1 (pdf) UWAGA: wpis nieaktualny – należy przejść do: https://blogopzp.pl/projekt-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-analiza-cz-2/ Powszechnie wiadomo, że trwają prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Pomimo różnych przewidywań trudno jednak określić jednoznacznie kiedy ustawa ta wejdzie w życie. Trzeba jednak uwzględnić rozmiar tego aktu tj. 682 artykuły. Przy takiej rozpiętości regulacji potrzeba czasu, aby odpowiednio nową regulację sobie przyswoić i potrafić ją zastosować. Dlatego dzisiejszym wpisem … Continue reading Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza cz. 1

JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

JEDZ podstawa prawna i zakres złożenia (pdf) W przypadku gdy oferta złożona jest przez konsorcjum lub przewiduje udział podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, obowiązek złożenia JEDZ komplikuje się. Pierwszym skutkiem jest więcej niż jeden JEDZ w ofercie, a drugim zróżnicowany zakres wypełnienia JEDZ. W jakim zakresie powinien zostać wypełniony dany JEDZ? Kto powinien go złożyć? Kto powinien go podpisać? Na podstawie jakiego przepisu ustawy pzp ma … Continue reading JEDZ – Podstawa prawna i zakres złożenia, czyli o tym kto i jak powinien złożyć JEDZ

Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

orzecznictwo art. 10a ust. 5 (pdf) Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, że przygotowywana jest opinia Prezesa UZP „jak należy traktować skan oferty podpisany elektronicznie”. Na chwilę obecną jednak faktem jest rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej co do ważności oferty złożonej jako skan oferty uprzednio podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym. Dlatego w dzisiejszym wpisie załączam wybór orzecznictwa dotyczącego tej tematyki. Oznaczone pogrubieniem … Continue reading Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Polecenie artykułu

artykuł (pdf) W dzisiejszym wpisie zamiast własnego opracowania proponuję lekturę artykułu znalezionego w LinkedIn. Autorem jest Michał Bagłaj, a przedmiot opracowania to: „Jak bardzo elektroniczna powinna być forma elektroniczna oferty???”. Link do artykułu: https://www.linkedin.com/pulse/jak-bardzo-elektroniczna-powinna-by%C4%87-forma-oferty-micha%C5%82-bag%C5%82aj/ Dlaczego warto ten artykuł przeczytać? W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiły się rozbieżności w zakresie interpretacji art. 10a ust. 5 ustawy pzp. W wyrokach KIO pojawiło się zarówno stanowisko, że oferta … Continue reading Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Polecenie artykułu

Art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp – interpretacja w świetle opinii Urzędu Zamówień Publicznych

art. 144 ust. 1 pkt 6 – opinia UZP (pdf) W ostatnim Informatorze UZP 4/2018 pojawiła się opinia dotycząca interpretacji art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, a konkretnie wskazania wartości umowy, od której liczony jest dopuszczalny maksymalny próg wprowadzanych zmian. Opinia jest istotna w przypadku gdy wprowadzane są zmiany umowy w zakresie jej wartości na podstawie różnych przesłanek z art. 144 ust. 1 … Continue reading Art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp – interpretacja w świetle opinii Urzędu Zamówień Publicznych

Umowa ramowa – O czym trzeba pamiętać? Cz. II – Schemat czynności

umowa ramowa cz. II (pdf) Tym razem druga część poprzedniego wpisu czyli ciąg dalszy o umowie ramowej. Jako załącznik proponuję schemat czynności opracowany na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Schemat ma być ściągą pomagającą w świadomym ukształtowaniu umowy ramowej. Ma wskazywać jak poszczególne decyzje zamawiającego wpływają na kształt umowy ramowej, a w szczególności jakie nakładają na niego obowiązki. Warto z tego opracowania skorzystać, aby … Continue reading Umowa ramowa – O czym trzeba pamiętać? Cz. II – Schemat czynności

Umowa ramowa – Na czym polega i jak ją zawrzeć? Cz. I – Analiza przepisów

umowa ramowa cz. I (pdf) W trakcie ostatnich nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, zmieniono między innymi przepisy dotyczące umowy ramowej. W wyniku tego umowa ramowa stała się czymś, co może być bardzo efektywnie wykorzystywane przez zamawiającego. Dlaczego? Ponieważ pozwala istotnie skrócić czas udzielania zamówienia publicznego, a właśnie czas jest często największym problemem – w szczególności w końcowym okresie roku budżetowego. Odpowiednie zastosowanie instytucji umowy ramowej, … Continue reading Umowa ramowa – Na czym polega i jak ją zawrzeć? Cz. I – Analiza przepisów