ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym (pdf) - do pobrania Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy z całą pewnością będą najczęściej stosowanymi spośród procedur przewidzianych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. W obu przypadkach konieczne będzie opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu. Biorąc jednak pod uwagę...
Wczoraj, czyli 21 listopada 2019r., uczestniczyłam w wydarzeniu organizowanym przez Apexnet czyli w XXII Zjeździe Specjalistów i Ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pierwsze wrażenie – bardzo dobra organizacja w ciekawym miejscu, czyli w Teatrze Kamienica. Może trochę zaskakujące, ale tematyka zamówień publicznych ciekawie prezentowała się w miejscu kojarzącym się z...
Podstawy do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu (pdf) - do pobrania Ostatnio przekonałam się, że dla osoby początkującej w sferze zamówień publicznych rozróżnienie pomiędzy podstawą wykluczenia a niewykazaniem spełnienia warunku udziału w postępowaniu wcale takie oczywiste nie jest. Dlatego proponuję krótką ściągę z obu instytucji, która wskazuje podstawowe zasady...
Co zrobić z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie może się zapoznać (pdf) do pobrania W dzisiejszym wpisie propozycja lektury opinii prawnej opublikowanej w ostatnim numerze Informatora Urzędu Zamówień Publicznych, czyli o tym co powinien zrobić zamawiający, gdy oferty w formie elektronicznej nie można otworzyć. W opracowaniu najważniejszy fragment opinii oraz...
Poprawka do wpisu - 5 zmian wg projektu nowej ustawy pzp (pdf) - do pobrania Dzisiejszy wpis to poprawienie wcześniej opublikowanego opracowania. Na błąd w punkcie 5 dotyczącym dopuszczalności unieważnienia postępowania zwróciła mi uwagę Czytelniczka, za co bardzo jej dziękuję. Dlatego ponownie publikuję wpis - tym razem z dokonaną poprawką. Przydatnej lektury!
art. 6a - dopuszczalność zastosowania (pdf) - do pobrania Dlaczego warto pamiętać o art. 6a ustawy pzp? Ponieważ niejednokrotnie pojawia się konieczność wydzielenia części zamówienia. Czasami z powodu konieczności pilnego udzielenia zamówienia, czasami ze względów organizacyjnych lub chwilowego braku środków finansowych. Bez względu na powód warto w takich przypadkach rozważyć możliwość...
5 zmian wg projektu nowej ustawy pzp (pdf) - do pobrania UWAGA: OPRACOWANIE POPRAWIONE POD ADRESEM: https://blogopzp.pl/poprawka-do-opracowania-5-zmian-w-procesie-udzielania-zamowien-publicznych-wg-rzadowego-projektu-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/ W dzisiejszym wpisie propozycja innego spojrzenia na analizę projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych czyli poprzez bezpośrednie wskazanie różnic. Tytułowe 5 zmian to elementy procedury, na które koniecznie należy zwrócić uwagę przy czym stanowią one zmianę...
tryby postępowania wg projektu nowej ustawy pzp (pdf) - do pobrania Rządowy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie rodzajów trybów, w jakich będą prowadzone procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany nie są przełomowe, ale na pewno na niektóre będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Najciekawszą zmianą...