art. 26 ust. 1 i 2 - rozróżnienie dokumentów (pdf) Tym razem jako temat wpisu i ściągi ponownie zagadnienie, na temat którego otrzymywałam zapytania. W wyniku wprowadzenia nowelizacją art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp o obowiązującej obecnie treści, pojawiła się swoista dwuetapowość składania dokumentów dot....
Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp - oświadczenie - grupa kapitałowa (pdf) W załączeniu przedstawiam kolejną ściągę do pobrania i wykorzystania. Tym razem opracowanie dotyczy art. 24 ust. 1 pkt. 23 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przepisów regulujących...
art. 24 aa (różnice w procedurze) - pdf Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została w art. 24aa ustawy pzp tzw. procedura odwrócona. Stanowi ona zmianę schematu postępowania zamawiającego w zakresie kolejności i zakresu podejmowanych czynności. Procedura odwrócona jest dla...
ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym (pdf) - do pobrania Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy z całą pewnością będą najczęściej stosowanymi spośród procedur przewidzianych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. W obu przypadkach konieczne będzie opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu. Biorąc jednak pod uwagę...
ogłoszenia pkt. 5 - wg protokołu z postępowania (pdf) Ogłoszenie wstępne jest jednym z dwóch rodzajów ogłoszenia informacyjnego o planowanym zamówieniu. Drugi rodzaj to okresowe ogłoszenie informacyjne, które zostało przewidziane dla zamówień sektorowych. Podstawą prawną wprowadzającą możliwość zamieszczenia pierwszego ogłoszenia jest art. 13 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a...
schemat czynności w trybie z wolnej ręki (pdf) Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o opracowanie schematu czynności dla postępowania w trybie z wolnej ręki. Pozornie może się wydawać, że jest to proste postępowanie bez skomplikowanych instytucji. Czasami jednak niewielka ilość przepisów regulujących dane zagadnienie ( w tym przypadku tryb...
art. 6a - dopuszczalność zastosowania (pdf) - do pobrania Dlaczego warto pamiętać o art. 6a ustawy pzp? Ponieważ niejednokrotnie pojawia się konieczność wydzielenia części zamówienia. Czasami z powodu konieczności pilnego udzielenia zamówienia, czasami ze względów organizacyjnych lub chwilowego braku środków finansowych. Bez względu na powód warto w takich przypadkach rozważyć możliwość...
żądanie wniesienia wadium - porównanie przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego (pdf) do pobrania W dzisiejszym wpisie druga publikacja z porównaniem przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego wg ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych. Wniesienie wadium w przypadku trybu podstawowego nieznacznie różni się od regulacji przewidzianej dla przetargu nieograniczonego, jednak...