zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc) - pdf zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc) Dzisiejszy wpis - zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki (wzór) - również jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o takie opracowanie. Za zgłoszenie propozycji tematu do opracowania – bardzo dziękuję. Tym razem wyjątkowo ściąga załączona...
art. 24 ust. 1 pzp - podstawy wykluczenia i dokumenty (pdf) Dzisiejszy wpis to odpowiedź na prośbę Czytelniczki, za której zgłoszenie bardzo dziękuję. Załączona do wpisu ściąga wskazuje obligatoryjne podstawy wykluczenia oraz przypisuje do każdej z podstaw dokument właściwy według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w...
nowe pzp cz. 1 (pdf) UWAGA: wpis nieaktualny - należy przejść do: https://blogopzp.pl/projekt-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-analiza-cz-2/ Powszechnie wiadomo, że trwają prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Pomimo różnych przewidywań trudno jednak określić jednoznacznie kiedy ustawa ta wejdzie w życie. Trzeba jednak uwzględnić rozmiar tego aktu tj. 682 artykuły. Przy takiej rozpiętości regulacji potrzeba...
oferta po terminie - procedura zwrotu (pdf) Przepis zawarty w art. 84 ust. 2 ustawy pzp nie jest przepisem wprowadzonym nowelizacją z 2016r. Jednak z uwagi na swoją konstrukcję, a może przede wszystkim niezbyt częste stosowanie, może budzić wątpliwości i skutkować błędami w procedurze. Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert...
Art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp i art. 24 ust. 11 pzp - oświadczenie - grupa kapitałowa (pdf) W załączeniu przedstawiam kolejną ściągę do pobrania i wykorzystania. Tym razem opracowanie dotyczy art. 24 ust. 1 pkt. 23 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przepisów regulujących...
artykuł (pdf) W dzisiejszym wpisie zamiast własnego opracowania proponuję lekturę artykułu znalezionego w LinkedIn. Autorem jest Michał Bagłaj, a przedmiot opracowania to: „Jak bardzo elektroniczna powinna być forma elektroniczna oferty???”. Link do artykułu: https://www.linkedin.com/pulse/jak-bardzo-elektroniczna-powinna-by%C4%87-forma-oferty-micha%C5%82-bag%C5%82aj/ Dlaczego warto ten artykuł przeczytać? W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiły się rozbieżności w zakresie interpretacji art. 10a...
orzecznictwo art. 10a ust. 5 (pdf) Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, że przygotowywana jest opinia Prezesa UZP „jak należy traktować skan oferty podpisany elektronicznie”. Na chwilę obecną jednak faktem jest rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej co do ważności oferty złożonej jako skan oferty uprzednio podpisanej odręcznie i...
elektroniczne fakturowanie (pdf) Po dłuższej nieobecności proponuję poruszenie tematu elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Ustawa z 9 listopada 2018r wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia 2019r. Warto więc przeanalizować jakie obowiązki pojawią się po stronie zamawiających i wykonawców. Załączona do dzisiejszego wpisu analiza porządkuje przede wszystkim zakres i termin wprowadzanych...