tryby postępowania wg projektu nowej ustawy pzp (pdf) - do pobrania Rządowy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie rodzajów trybów, w jakich będą prowadzone procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany nie są przełomowe, ale na pewno na niektóre będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Najciekawszą zmianą...
art. 89 ust. 1 pkt 8 (pdf) Dzisiejszy wpis to kontynuacja serii opracowań dotyczących przesłanek odrzucenia oferty, a dotyczy konkretnie wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanki związanej z nieważnością oferty na podstawie odrębnych przepisów. Kluczowe dla zastosowania tej przesłanki jest więc stwierdzenie, że...
Dzisiejszy wpis nie zawiera ściągi ponieważ dotyczy wyłącznie nowości, jaka pojawiła się na blogopzp – czyli newslettera. W związku z powyższym kilka informacji na ten temat. Newsletter będzie wysyłany dwa do trzech razy w miesiącu i będzie zawsze zawierał co najmniej ściągę niepublikowaną na blogopzp. Ściągi przesyłane w ramach newslettera będą...
art. 5c pzp (pdf) załącznik nr XIV zalacznik nr XVII Dzisiaj publikuję drugie opracowanie z zapowiadanej serii – tym razem omówienie art. 5c ustawy pzp. Od czasu nowelizacji znacząco zmieniły się zasady określania przepisów, które mają zastosowanie do danego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie jest on jednolity rodzajowo lub podlega różnym reżimom...
art. 89 ust. 1 pkt 1 - oferta niezgodna z ustawą (pdf) Tematem tego wpisu jest kolejna przesłanka odrzucenia oferty zawarta w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli nakładająca na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, która jest niezgodna z ustawą. Podstawowy problem związany z tą przesłanką odrzucenia...
oferta po terminie - procedura zwrotu (pdf) Przepis zawarty w art. 84 ust. 2 ustawy pzp nie jest przepisem wprowadzonym nowelizacją z 2016r. Jednak z uwagi na swoją konstrukcję, a może przede wszystkim niezbyt częste stosowanie, może budzić wątpliwości i skutkować błędami w procedurze. Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert...
art. 24 ust. 1 pkt 18 pzp - analiza Witam po dłuższej przerwie! Najwyższa pora na ponowne rozpoczęcie publikacji. Tym razem analiza podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dotyczącej bezprawnego wpływu na czynności zamawiającego lub uzyskania informacji poufnych. Podstawa wykluczenia zawarta w art....
art. 22a ust. 6 - art. 26 ust. 3 (pdf) Pomysł na dzisiejszy temat wpisu powstał po lekturze opinii Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt. Głównym tematem tej opinii jest natomiast relacja art. 26 ust. 3...