zwrot, zatrzymanie i przedlużenie terminu ważnosci wadium (pdf) - do pobrania Zapraszam do zapoznania się z kolejnym wpisem dotyczącym nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Wpis dotyczy wszystkiego w temacie wadium, czego nie poruszyłam we wpisie o wniesieniu wadium. Oba wpisy razem stanowią całość tematyki niezbędnej dla działania w zakresie wadium...
tryby postępowania wg projektu nowej ustawy pzp (pdf) - do pobrania Rządowy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie rodzajów trybów, w jakich będą prowadzone procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany nie są przełomowe, ale na pewno na niektóre będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Najciekawszą zmianą...
elektronizacja - Platforma e-Zamówienia (pdf) W trzeciej części serii związanej z nadchodzącą elektronizacją zamówień publicznych – przybliżenie zakresu i sposobu działania Platformy e-Zamówienia. W chwili obecnej Platforma e-Zamówienia jest bardzo szeroko omawiana z uwagi na funkcję jaką ma spełniać w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego. Warto więc zapoznać się z...
umowa ramowa cz. I (pdf) W trakcie ostatnich nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, zmieniono między innymi przepisy dotyczące umowy ramowej. W wyniku tego umowa ramowa stała się czymś, co może być bardzo efektywnie wykorzystywane przez zamawiającego. Dlaczego? Ponieważ pozwala istotnie skrócić czas udzielania zamówienia publicznego, a właśnie czas jest często...
podpis (pdf) Tym razem temat, który w zasadzie posiada ugruntowane orzecznictwo i jednocześnie jest jednym z pierwszych elementów sprawdzanych przez zamawiającego czyli podpis złożony na ofercie. Podpis stanowi element warunkujący ważność złożonej oferty. Wiadomo też, że może być czytelny lub nieczytelny. Może też zostać złożony przy pomocy różnych materiałów piśmienniczych (pióro,...
Dzisiejszy wpis nie zawiera ściągi ponieważ dotyczy wyłącznie nowości, jaka pojawiła się na blogopzp – czyli newslettera. W związku z powyższym kilka informacji na ten temat. Newsletter będzie wysyłany dwa do trzech razy w miesiącu i będzie zawsze zawierał co najmniej ściągę niepublikowaną na blogopzp. Ściągi przesyłane w ramach newslettera będą...
omyłki a błędy (pdf) W załączeniu tym razem opracowanie dotyczące dwóch przepisów tj. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem regulacji jest odpowiednio oczywista omyłka rachunkowa oraz błąd w obliczeniu ceny. W potocznym znaczeniu i codziennej...
szacowanie wartości przy projektach unijnych (pdf) W dzisiejszym wpisie kolejna ściąga dotycząca szacowania wartości przedmiotu zamówienia. Tym razem jednak poświęcona w całości zamówieniom współfinansowanym ze środków unijnych tj. realizowanych w ramach projektów unijnych. Ściąga oparta jest na opinii Urzędu Zamówień Publicznych, przytacza fragmenty tej opinii oraz wskazuje na co powinno się...