opublikowanie ogłoszenia i SIWZ -(pdf) Załączona do wpisu ściąga została zainspirowana poprzednim wpisem o wypełnieniu protokołu w zakresie opublikowania ogłoszenia. Opublikowanie ogłoszenia i SIWZ reguluje kilka przepisów, które rzutują na prawidłowość wszczęcia postępowania. Celowo do dzisiejszego wpisu wybrałam ograniczony zakres, a więc przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu...
termin składania ofert w przetargu nieograniczonym (pdf) W dzisiejszym wpisie oczywiście publikacja kolejnej ściągi. Tym razem w ramach omówienia – termin składania ofert w przetargu nieograniczonym. Ustawa Prawo zamówień publicznych dla każdego trybu postępowania wprowadza odrębne minimalne terminy składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zachowanie minimalnych...
art. 91 ust. 2a pzp (pdf) Dzisiejszy wpis stanowi odpowiedź na prośbę Czytelniczki o opracowanie związane z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wszystkim wiadomo jest to przepis dotyczący zasad ustalania wysokości (wagi) kryterium ceny dla pewnej grupy zamawiających. Załączona ściąga zawiera analizę art. 91 ust. 2a pzp,...
nowe pzp - projekt z 04.04.19 - cz. 3 (do pobrania) W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy analizy projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych czyli wskazanie kolejnych przepisów, na które warto zwrócić uwagę. Tym razem na szczególne polecenie zasługuje wprowadzenie w definicji postępowania o udzielenie zamówienia momentu zakończenia tego postępowania oraz zmiana...
art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp Dzisiejszy wpis opiera się w głównej mierze na orzecznictwie i krótkim wskazaniu – kiedy zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp pomimo upływu terminu  związania ofertą. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp wydaje się...
wadium cz 4 (pdf) W dzisiejszym wpisie publikuję czwartą i ostatnią część dotyczącą tematyki wadium tj. związaną z art., 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W obecnie obowiązującym stanie prawnym obligującym do niezwłocznego zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, żądanie ponownego wniesienia wadium pojawia się w postępowaniach zdecydowanie częściej....
czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem (pdf) Jakiś czas temu dostałam od Czytelniczki propozycję opracowania tematu związanego z aktualnością szacowania wartości przedmiotu zamówienia w przypadku postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Zaczęłam prace nad takim opracowaniem, ale w trakcie uznałam, że być może lepiej będzie podejść do tematyki całościowo i...
elektroniczne fakturowanie (pdf) Po dłuższej nieobecności proponuję poruszenie tematu elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Ustawa z 9 listopada 2018r wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia 2019r. Warto więc przeanalizować jakie obowiązki pojawią się po stronie zamawiających i wykonawców. Załączona do dzisiejszego wpisu analiza porządkuje przede wszystkim zakres i termin wprowadzanych...