sumowanie doswiadczenia (pdf) W dzisiejszym wpisie bardzo ważny moim zdaniem temat czyli sumowanie doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie można powiedzieć by była to kwestia pojawiająca się w każdym postępowaniu, ale z całą pewnością w sporej części postępowań zamawiający spotyka się z próbą wykazania spełnienia warunku...
art. 89 ust. 1 pkt 7d (pdf) Załączone dzisiaj do wpisu opracowanie dotyczy przesłanki według mnie bardzo rzadko stosowanej. Jednak biorąc pod uwagę, że mam zamiar przygotować opracowania dla wszystkich przesłanek odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy – konieczne było stworzenie analizy również dla art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy...
art. 93 ust. 1a (pdf) O ostatniej nowelizacji art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych każdy zamawiający zdecydowanie powinien wiedzieć. Zwłaszcza w końcu roku ta przesłanka unieważnienia może zostać wykorzystana w przypadku gdy środki finansowe prawdopodobnie wpłyną, ostatecznej decyzji jednak brak, a termin realizacji może uniemożliwić wykonanie zamówienia. W takich...
art. 91 ust. 2a pzp i pkt. 18 protokołu (pdf) Tym razem dalszy ciąg protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj. pkt. 18. Wydaje się, że ten punkt jest trochę bardziej skomplikowany od ostatnio omawianych. Jednocześnie nie powinien chyba sprawiać większych kłopotów. Gdyby jednak ktoś miał problem z...
żądanie wniesienia wadium - porównanie przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego (pdf) do pobrania W dzisiejszym wpisie druga publikacja z porównaniem przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego wg ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych. Wniesienie wadium w przypadku trybu podstawowego nieznacznie różni się od regulacji przewidzianej dla przetargu nieograniczonego, jednak...
artykuł (pdf) W dzisiejszym wpisie zamiast własnego opracowania proponuję lekturę artykułu znalezionego w LinkedIn. Autorem jest Michał Bagłaj, a przedmiot opracowania to: „Jak bardzo elektroniczna powinna być forma elektroniczna oferty???”. Link do artykułu: https://www.linkedin.com/pulse/jak-bardzo-elektroniczna-powinna-by%C4%87-forma-oferty-micha%C5%82-bag%C5%82aj/ Dlaczego warto ten artykuł przeczytać? W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiły się rozbieżności w zakresie interpretacji art. 10a...
elektronizacja - JEDZ (pdf) Najwyższa pora zająć się tematem, który będzie dotyczył wykonawców i zamawiających od dnia 18 kwietnia 2018r. tj. składaniem JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jest to pierwszy etap elektronizacji zamówień publicznych. Załączone opracowanie jest swoistym wstępem do tego tematu i stanowi ogólne omówienie sposobu składania JEDZ przy...
czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem (pdf) - do pobrania Każdy zamawiający ma przynajmniej sporadycznie problemy z określeniem, czy dane potrzeby traktować jako jedno zamówienie, którego wartość szacunkową stanowi łączny koszt realizacji tych wszystkich potrzeb. Jak ustalić w konkretnym przypadku, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem? Ten problem powraca...