Plan zamówień publicznych - analiza art. 13a pzp Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016r. wprowadziła art. 13a do ustawy prawo zamówień publicznych regulujący kwestie związane z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Dla wybranej grupy zamawiających został wprowadzony obowiązek opracowania i publikowania na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych....
art. 91 ust. 2a pzp i pkt. 18 protokołu (pdf) Tym razem dalszy ciąg protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj. pkt. 18. Wydaje się, że ten punkt jest trochę bardziej skomplikowany od ostatnio omawianych. Jednocześnie nie powinien chyba sprawiać większych kłopotów. Gdyby jednak ktoś miał problem z...
sytuacja-ekonomiczna-lub-finansowa Przepisem, który zawsze należy wziąć pod uwagę przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, jest art. 22 ust. 1a ustawy pzp. Nie określa on rodzajów warunków, ale wskazuje zasady, według których zamawiający obowiązany jest te warunki formułować. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp zamawiający określa warunki udziału w...
art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 pzp a samooczyszczenie (pdf) Przygotowując ściągi do podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaczęło mnie nurtować pytanie jak do prezentowanego orzecznictwa ma się procedura samooczyszczenia przewidziana w...
JEDZ podstawa prawna i zakres złożenia (pdf) W przypadku gdy oferta złożona jest przez konsorcjum lub przewiduje udział podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, obowiązek złożenia JEDZ komplikuje się. Pierwszym skutkiem jest więcej niż jeden JEDZ w ofercie, a drugim zróżnicowany zakres wypełnienia JEDZ. W jakim zakresie powinien zostać wypełniony dany JEDZ?...
art. 89 ust. 1 pkt 8 (pdf) Dzisiejszy wpis to kontynuacja serii opracowań dotyczących przesłanek odrzucenia oferty, a dotyczy konkretnie wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanki związanej z nieważnością oferty na podstawie odrębnych przepisów. Kluczowe dla zastosowania tej przesłanki jest więc stwierdzenie, że...
zestawienie ofert (pdf) Dzisiejszy wstęp ponownie będzie krótki, ponieważ dotyczy prostego punktu protokołu z postępowania tj. pkt. 12 – zestawienie ofert. Zestawienie ofert musi powstać niezwłocznie po dokonaniu przez zamawiającego otwarcia ofert w postępowaniu. Niezwłoczność ta stała się niezbędna i skrócona do minimum z uwagi na treść art. 86 ust. 5...
elektronizacja - Platforma e-Zamówienia (pdf) W trzeciej części serii związanej z nadchodzącą elektronizacją zamówień publicznych – przybliżenie zakresu i sposobu działania Platformy e-Zamówienia. W chwili obecnej Platforma e-Zamówienia jest bardzo szeroko omawiana z uwagi na funkcję jaką ma spełniać w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego. Warto więc zapoznać się z...