sumowanie doswiadczenia (pdf) W dzisiejszym wpisie bardzo ważny moim zdaniem temat czyli sumowanie doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie można powiedzieć by była to kwestia pojawiająca się w każdym postępowaniu, ale z całą pewnością w sporej części postępowań zamawiający spotyka się z próbą wykazania spełnienia warunku...
art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp i pkt. 17 protokołu (pdf) W dzisiejszym wpisie ponownie protokół z postępowania – tym razem pkt. 17 protokołu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. I ponownie skoro punkt protokołu jest nieskomplikowany – dodatek do ściągi. Inspiracją była treść pkt. 17 protokołu czyli...
doświadczenie członka konsorcjum (pdf) Tym razem przedstawiam opracowanie o kolejnym aspekcie będącym konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. Oprócz zagadnienia przedstawianego przeze mnie poprzednio, Trybunał Sprawiedliwości ocenił również dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę, który był członkiem tego konsorcjum i...
rażąco niska cena -wyjaśnienia (pdf) Pytając ostatnio czego brakuje na blogopzp.pl, otrzymałam ciekawą odpowiedź – materiałów dla wykonawców. Faktycznie blog w jakiś naturalny sposób skierował się w stronę zamawiających, mimo że w założeniu miał być przeznaczony dla obu stron. Czytelniczka zaproponowała między innymi dzisiejszy temat właśnie jako odpowiedź na potrzeby...
art. 91 ust. 2 pzp - analiza (pdf) W dzisiejszym wpisie nowa ściąga – dalszy ciąg analizy art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli kryteria oceny ofert. Konkretnie zaś ściąga dotyczy tego, co może stanowić kryteria oceny ofert i jak zastosować w szczególności art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień...
Podstawy do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu (pdf) - do pobrania Ostatnio przekonałam się, że dla osoby początkującej w sferze zamówień publicznych rozróżnienie pomiędzy podstawą wykluczenia a niewykazaniem spełnienia warunku udziału w postępowaniu wcale takie oczywiste nie jest. Dlatego proponuję krótką ściągę z obu instytucji, która wskazuje podstawowe zasady...
art. 22a ust. 6 - art. 26 ust. 3 (pdf) Pomysł na dzisiejszy temat wpisu powstał po lekturze opinii Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt. Głównym tematem tej opinii jest natomiast relacja art. 26 ust. 3...
podpis (pdf) Tym razem temat, który w zasadzie posiada ugruntowane orzecznictwo i jednocześnie jest jednym z pierwszych elementów sprawdzanych przez zamawiającego czyli podpis złożony na ofercie. Podpis stanowi element warunkujący ważność złożonej oferty. Wiadomo też, że może być czytelny lub nieczytelny. Może też zostać złożony przy pomocy różnych materiałów piśmienniczych (pióro,...