art. 26 ust. 2f pzp i pkt. 13 protokołu (pdf) Dzisiejszy wpis miał być po prostu kolejnym z serii dotyczącej wypełnienia protokołu z postępowania – tym razem pkt. 13. Gdyby jednak tylko do tego punktu się ograniczyć, to byłby to wyjątkowo krótki i nieskomplikowany wpis. Tymczasem jego treść naprowadziła mnie...
art. 26 ust. 1 i 2 - rozróżnienie dokumentów (pdf) Tym razem jako temat wpisu i ściągi ponownie zagadnienie, na temat którego otrzymywałam zapytania. W wyniku wprowadzenia nowelizacją art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp o obowiązującej obecnie treści, pojawiła się swoista dwuetapowość składania dokumentów dot....
zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc) - pdf zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc) Dzisiejszy wpis - zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki (wzór) - również jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o takie opracowanie. Za zgłoszenie propozycji tematu do opracowania – bardzo dziękuję. Tym razem wyjątkowo ściąga załączona...
zestawienie ofert (pdf) Dzisiejszy wstęp ponownie będzie krótki, ponieważ dotyczy prostego punktu protokołu z postępowania tj. pkt. 12 – zestawienie ofert. Zestawienie ofert musi powstać niezwłocznie po dokonaniu przez zamawiającego otwarcia ofert w postępowaniu. Niezwłoczność ta stała się niezbędna i skrócona do minimum z uwagi na treść art. 86 ust. 5...
schemat czynności w trybie z wolnej ręki (pdf) Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o opracowanie schematu czynności dla postępowania w trybie z wolnej ręki. Pozornie może się wydawać, że jest to proste postępowanie bez skomplikowanych instytucji. Czasami jednak niewielka ilość przepisów regulujących dane zagadnienie ( w tym przypadku tryb...
składanie i otwarcie ofert (pdf) W tym wpisie omówienie kolejnych dwóch punktów protokołu z postępowania dla trybu przetargu nieograniczonego. Oba punkty są stosunkowo proste do wypełnienia, ale wymagają właściwego zrozumienia przepisów regulujących ich zakres. Otwarcie ofert, podobnie jak składanie ofert, stanowi element procedury, którego właściwe przeprowadzenie jest konieczne do uznania...
termin składania ofert w przetargu nieograniczonym (pdf) W dzisiejszym wpisie oczywiście publikacja kolejnej ściągi. Tym razem w ramach omówienia – termin składania ofert w przetargu nieograniczonym. Ustawa Prawo zamówień publicznych dla każdego trybu postępowania wprowadza odrębne minimalne terminy składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zachowanie minimalnych...
ogłoszenia pkt. 7, 8, 9 - wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie dalszy ciąg omówienia prawidłowego wypełnienia protokołu z postępowania dla przetargu nieograniczonego. Tym razem punkty 7, 8 i 9 – a więc dotyczące opublikowania SIWZ na stronie zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu z art. 22c pzp oraz...