art. 5d i art. 5f pzp (pdf) Dzisiejszy wpis jest trzecią częścią zapowiadanej serii o zamówieniach mieszanych. Tym razem zamówienia mieszane ze względu na właściwość przepisów regulujących udzielenie danego zamówienia tj. art. 5d i art. 5f ustawy pzp. Częstotliwość udzielania takich zamówień mieszanych zależy od specyfiki danego zamawiającego. Jako przykład można...
art. 31a pzp - wg protokołu z postępowania (pdf) W dzisiejszym wpisie publikuję drugą część serii dotyczącej prawidłowego wypełnienia protokołu. Tym razem pkt. 3 protokołu czyli procedura określona w art. 31a pzp, w tym dialog techniczny. Biorąc pod uwagę, że wpis nie ma na celu omawiania szczegółowo wskazanej procedury, nie ma...
przedmiot zamówienia - wg protokołu z postępowania (pdf) Wpis jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o wskazanie jak prawidłowo wypełnić protokół z postępowania. Początkowo miał to być zwykły wzór hipotetycznego postępowania z uzupełnionymi rubrykami, jednak po przeanalizowaniu potrzeb na jakie miał taki wzór odpowiadać, doszłam do wniosku, że nie spełni on...
art. 5c pzp (pdf) załącznik nr XIV zalacznik nr XVII Dzisiaj publikuję drugie opracowanie z zapowiadanej serii – tym razem omówienie art. 5c ustawy pzp. Od czasu nowelizacji znacząco zmieniły się zasady określania przepisów, które mają zastosowanie do danego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie jest on jednolity rodzajowo lub podlega różnym reżimom...
art. 5b pzp (pdf) Tym wpisem rozpoczynam serię opracowań dotyczącą przepisów art. 5b – 5g ustawy prawo zamówień publicznych tj. dotyczących określania przedmiotu zamówienia, w tym ustalania jego rodzaju oraz łączenia i dzielenia różnych zamówień. Jako pierwszy temat zasada wyrażona w art. 5b ustawy pzp tj. zakaz łączenia i dzielenia...
oferta po terminie - procedura zwrotu (pdf) Przepis zawarty w art. 84 ust. 2 ustawy pzp nie jest przepisem wprowadzonym nowelizacją z 2016r. Jednak z uwagi na swoją konstrukcję, a może przede wszystkim niezbyt częste stosowanie, może budzić wątpliwości i skutkować błędami w procedurze. Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert...
art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 -po poprawie (pdf) Tym wpisem publikuję poprawiony (uzupełniony) umieszczony wcześniej wpis na wskazany temat. Poprawienie nastąpiło w wyniku analizy po otrzymaniu informacji od Czytelnika o braku w opracowaniu. Za informację bardzo dziękuję!!!! :-)   Przydatnej lektury!
art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 - (pdf) art. 24 ust 1 pkt. 15 vs. art. 24 ust. 5 pkt. 8 - po poprawie (pdf) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy...