87.2.3 kosztorys (pdf) - do pobrania Brak pozycji w kosztorysie ofertowym jest jednym z najczęstszych błędów znajdowanych przez zamawiających. Co za tym idzie konieczna odpowiedź na pytanie, czy dany błąd można poprawić tj. czy można uzupełnić brakującą pozycję? Dzisiejsze opracowanie to propozycja fragmentów dwóch wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które powinny pomóc...
czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem (pdf) - do pobrania Każdy zamawiający ma przynajmniej sporadycznie problemy z określeniem, czy dane potrzeby traktować jako jedno zamówienie, którego wartość szacunkową stanowi łączny koszt realizacji tych wszystkich potrzeb. Jak ustalić w konkretnym przypadku, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem? Ten problem powraca...
warunki udziału wg projektu nowego pzp - cz. 7 (pdf) do pobrania W dzisiejszym wpisie proponuję zapoznanie się z kolejnym zagadnieniem z projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. warunkami udziału w postępowaniu. W opracowaniu zamieściłam projektowane przepisy dotyczące sposobu określenia warunków udziału w postępowaniu, a także informacje zawarte w uzasadnieniu...
nowe pzp wg projektu rządowego - cz. VI- pdf (do pobrania) Na dzień dzisiejszy rządowy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do Sejmu i jest już po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Dlatego w dzisiejszym wpisie kolejna aktualizacja, tym razem wszystko na temat określenia wymogów związanych z przedmiotem zamówienia...
warunki udziału w postępowaniu - schemat (pdf) - do pobrania Tym razem w opracowaniu proponuję krótkie uporządkowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących warunków udziału w postępowaniu. Opracowanie nie zawiera omówienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu ani sposobu ich określenia czy sprawdzenia. Jest to po prostu krótkie wskazanie przepisów w takim...
nowe pzp 21.06.19 - cz. V (pdf) - do pobrania Na chwilę obecną mamy zmieniony projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – tym razem z 21 czerwca 2019r. Dlatego dzisiaj proponuję opracowanie ze zweryfikowanymi częściami nr 2 i 3,  które były wcześniej publikowane na blogopzp.pl. Na czerwono zaznaczyłam zmiany wprowadzone w...
forma oferty i pełnomocnictwa w postępowaniu elektronicznym (pdf) - do pobrania W dzisiejszym wpisie proponuję lekturę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 25 marca 2019r sygn. akt 412/19, który dotyczy sposobu (formy) złożenia pełnomocnictwa i oferty w postępowaniu elektronicznym w przypadku, gdy zostały one wcześniej przygotowane (udzielone) w formie papierowej. Jak...
wadium w fomie niepieniężnej (pdf) - do pobrania W postępowaniach o wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny może wystąpić problem jak potraktować wadium złożone w formie niepieniężnej i wystawione w formie papierowej, a nie elektronicznej. Czy zamawiający powinien uznać tak złożone wadium za ważne? Niestety w chwili obecnej sprzeczne są stanowiska Krajowej...