nowe pzp 21.06.19 - cz. V (pdf) - do pobrania Na chwilę obecną mamy zmieniony projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – tym razem z 21 czerwca 2019r. Dlatego dzisiaj proponuję opracowanie ze zweryfikowanymi częściami nr 2 i 3,  które były wcześniej publikowane na blogopzp.pl. Na czerwono zaznaczyłam zmiany wprowadzone w...
forma oferty i pełnomocnictwa w postępowaniu elektronicznym (pdf) - do pobrania W dzisiejszym wpisie proponuję lekturę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 25 marca 2019r sygn. akt 412/19, który dotyczy sposobu (formy) złożenia pełnomocnictwa i oferty w postępowaniu elektronicznym w przypadku, gdy zostały one wcześniej przygotowane (udzielone) w formie papierowej. Jak...
wadium w fomie niepieniężnej (pdf) - do pobrania W postępowaniach o wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny może wystąpić problem jak potraktować wadium złożone w formie niepieniężnej i wystawione w formie papierowej, a nie elektronicznej. Czy zamawiający powinien uznać tak złożone wadium za ważne? Niestety w chwili obecnej sprzeczne są stanowiska Krajowej...
Poprawienie kosztorysu ofertowego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp - orzecznictwo (eBook)   W kosztorysie ofertowym brak jest wyceny lub całej pozycji? A może opis pozycji jest niezgodny z przedmiarem robót? Kiedy można poprawić kosztorys ofertowy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?...
nowa pzp cz. 4 (pdf) - do pobrania Jak projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje kwestię opisu przedmiotu zamówienia i środków dowodowych? Na co się przygotować i co będzie trzeba koniecznie uwzględnić? Tym razem w opracowaniu do pobrania tematycznie wybrane przepisy ze specjalnym zaznaczeniem tego, co będzie nowością.   Poprzednia część analizy dostępna...
rodo (pdf - do pobrania) Przepisem art. 72 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...
nowe pzp - projekt z 04.04.19 - cz. 3 (do pobrania) W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy analizy projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych czyli wskazanie kolejnych przepisów, na które warto zwrócić uwagę. Tym razem na szczególne polecenie zasługuje wprowadzenie w definicji postępowania o udzielenie zamówienia momentu zakończenia tego postępowania oraz zmiana...
nowe pzp cz. 2 (pdf) Na wstępie informacja najważniejsza – na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych z 4 kwietnia 2019r. Tym samym nieaktualny jest projekt wcześniejszy z 21 stycznia 2019r. Dlatego dzisiaj publikuję aktualizację poprzedniego wpisu dotyczącego zamówień poniżej progu stosowania ustawy pzp. Tutaj...