czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem (pdf) - do pobrania Każdy zamawiający ma przynajmniej sporadycznie problemy z określeniem, czy dane potrzeby traktować jako jedno zamówienie, którego wartość szacunkową stanowi łączny koszt realizacji tych wszystkich potrzeb. Jak ustalić w konkretnym przypadku, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem? Ten problem powraca...
warunki udziału wg projektu nowego pzp - cz. 7 (pdf) do pobrania W dzisiejszym wpisie proponuję zapoznanie się z kolejnym zagadnieniem z projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. warunkami udziału w postępowaniu. W opracowaniu zamieściłam projektowane przepisy dotyczące sposobu określenia warunków udziału w postępowaniu, a także informacje zawarte w uzasadnieniu...
nowe pzp wg projektu rządowego - cz. VI- pdf (do pobrania) Na dzień dzisiejszy rządowy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do Sejmu i jest już po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Dlatego w dzisiejszym wpisie kolejna aktualizacja, tym razem wszystko na temat określenia wymogów związanych z przedmiotem zamówienia...
warunki udziału w postępowaniu - schemat (pdf) - do pobrania Tym razem w opracowaniu proponuję krótkie uporządkowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących warunków udziału w postępowaniu. Opracowanie nie zawiera omówienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu ani sposobu ich określenia czy sprawdzenia. Jest to po prostu krótkie wskazanie przepisów w takim...
nowe pzp 21.06.19 - cz. V (pdf) - do pobrania Na chwilę obecną mamy zmieniony projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – tym razem z 21 czerwca 2019r. Dlatego dzisiaj proponuję opracowanie ze zweryfikowanymi częściami nr 2 i 3,  które były wcześniej publikowane na blogopzp.pl. Na czerwono zaznaczyłam zmiany wprowadzone w...
forma oferty i pełnomocnictwa w postępowaniu elektronicznym (pdf) - do pobrania W dzisiejszym wpisie proponuję lekturę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 25 marca 2019r sygn. akt 412/19, który dotyczy sposobu (formy) złożenia pełnomocnictwa i oferty w postępowaniu elektronicznym w przypadku, gdy zostały one wcześniej przygotowane (udzielone) w formie papierowej. Jak...
wadium w fomie niepieniężnej (pdf) - do pobrania W postępowaniach o wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny może wystąpić problem jak potraktować wadium złożone w formie niepieniężnej i wystawione w formie papierowej, a nie elektronicznej. Czy zamawiający powinien uznać tak złożone wadium za ważne? Niestety w chwili obecnej sprzeczne są stanowiska Krajowej...
Poprawienie kosztorysu ofertowego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp - orzecznictwo (eBook)   W kosztorysie ofertowym brak jest wyceny lub całej pozycji? A może opis pozycji jest niezgodny z przedmiarem robót? Kiedy można poprawić kosztorys ofertowy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?...