Poprawienie kosztorysu ofertowego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp - orzecznictwo (eBook)   W kosztorysie ofertowym brak jest wyceny lub całej pozycji? A może opis pozycji jest niezgodny z przedmiarem robót? Kiedy można poprawić kosztorys ofertowy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?...
nowa pzp cz. 4 (pdf) - do pobrania Jak projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje kwestię opisu przedmiotu zamówienia i środków dowodowych? Na co się przygotować i co będzie trzeba koniecznie uwzględnić? Tym razem w opracowaniu do pobrania tematycznie wybrane przepisy ze specjalnym zaznaczeniem tego, co będzie nowością.   Poprzednia część analizy dostępna...
rodo (pdf - do pobrania) Przepisem art. 72 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...
nowe pzp - projekt z 04.04.19 - cz. 3 (do pobrania) W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy analizy projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych czyli wskazanie kolejnych przepisów, na które warto zwrócić uwagę. Tym razem na szczególne polecenie zasługuje wprowadzenie w definicji postępowania o udzielenie zamówienia momentu zakończenia tego postępowania oraz zmiana...
nowe pzp cz. 2 (pdf) Na wstępie informacja najważniejsza – na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych z 4 kwietnia 2019r. Tym samym nieaktualny jest projekt wcześniejszy z 21 stycznia 2019r. Dlatego dzisiaj publikuję aktualizację poprzedniego wpisu dotyczącego zamówień poniżej progu stosowania ustawy pzp. Tutaj...
nowe pzp cz. 1 (pdf) UWAGA: wpis nieaktualny - należy przejść do: https://blogopzp.pl/projekt-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-analiza-cz-2/ Powszechnie wiadomo, że trwają prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Pomimo różnych przewidywań trudno jednak określić jednoznacznie kiedy ustawa ta wejdzie w życie. Trzeba jednak uwzględnić rozmiar tego aktu tj. 682 artykuły. Przy takiej rozpiętości regulacji potrzeba...
JEDZ podstawa prawna i zakres złożenia (pdf) W przypadku gdy oferta złożona jest przez konsorcjum lub przewiduje udział podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, obowiązek złożenia JEDZ komplikuje się. Pierwszym skutkiem jest więcej niż jeden JEDZ w ofercie, a drugim zróżnicowany zakres wypełnienia JEDZ. W jakim zakresie powinien zostać wypełniony dany JEDZ?...
orzecznictwo art. 10a ust. 5 (pdf) Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, że przygotowywana jest opinia Prezesa UZP „jak należy traktować skan oferty podpisany elektronicznie”. Na chwilę obecną jednak faktem jest rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej co do ważności oferty złożonej jako skan oferty uprzednio podpisanej odręcznie i...