Co oznacza i jak ustalić aktualność dokumentów składanych przez wykonawcę?

0
1072

jak ustalić aktualność dokumentów (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wskazuje w § 2 pkt. 4 i § 5 terminy odnoszące się do określonych dokumentów. Jednocześnie ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się sformułowaniem aktualności na dzień złożenia dokumentu zamawiającemu i aktualności na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jak w takim razie ocenić aktualność dokumentów w postępowaniu? Ze strony zaś wykonawcy w jaki sposób tej aktualności dochować i w razie wątpliwości zamawiającego skutecznie obronić?

Tym razem w ściądze wskazanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r , o których koniecznie trzeba pamiętać, wskazanie schematu postępowania (czytania aktualności dokumentów w zależności od rodzaju) oraz oczywiście wyrok Krajowej Izby Odwoławczej do wykorzystania.

Myślę, że przytoczony wyrok rozwieje wiele wątpliwości i pozwoli skutecznie bronić swojego stanowiska bez względu na stronę, po której stoicie (zamawiający – wykonawca). Aktualność dokumentów jest tematem niezwykle istotnym i wrażliwym dla prawidłowości prowadzonego postępowania oraz oceny ważności złożonej oferty. Aktualny dokument jest niezbędny do uznania wykonawcy za spełniającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu z postępowania. Niespełnienie wymogu aktualności będzie natomiast podstawą do wystąpienia przez zamawiającego o uzupełnienie na podstawie art. 26 ust. 3 pzp. Zaznaczam, że ściąga dotyczy wyłącznie dokumentów (nie oświadczeń wykonawcy), dla których przywołane wyżej rozporządzenie określa aktualność.

Jednocześnie polecam zapoznanie się z wcześniejszym wpisem i ściągą opublikowaną na blogu pod adresem https://blogopzp.pl/analiza-art-26-ust-2f-pzp-i-protokol-z-postepowania-pkt-13/

Ta ściąga będzie zdecydowanie stanowić dla dzisiejszej dopełnienie pozwalające na pełniejsze zobrazowanie kwestii dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu.

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here