Czy dopuszczalne jest sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę?

0
1016

sumowanie umów (pdf)

Dzisiejsze opracowanie zawiera ostatni do omówienia aspekt związany z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. – tj. sumowanie umów zrealizowanych przez jednego wykonawcę celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

W mojej ocenie jest to bardzo ważne zagadnienie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Sumowanie umów w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest niejednokrotnie decyzją krytyczną dla dopuszczenia danego wykonawcy do udziału w postępowaniu. Niejednokrotnie przecież wykonawcy mający duże doświadczenie w realizacji danego rodzaju zamówień, nie spełniają warunku udziału w postępowaniu z uwagi na brak wartości danego zamówienia czy też niewystarczający zakres przedmiotowy. Nie mogą się wprawdzie wykazać robotą ściśle odpowiadającą warunkowi postawionemu przez zamawiającego, ale jednocześnie posiadają doświadczenie w prawidłowej realizacji niewiele mniejszych np. wartościowo robót.

Nie da się ukryć, że jak w większości przypadków – kluczem do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest literalna ocena zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku jednak braku odpowiednich zapisów konieczna jest ocena danego przypadku tj. charakteru przedmiotu danego warunku udziału w postępowaniu oraz jego odniesienie do doświadczenia przedstawianego przez wykonawcę.

Sumowanie umów może więc niejednokrotnie dopuszczać danego wykonawcę do udziału w postępowaniu z uwagi na posiadanie stosownego doświadczenia jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Tym razem w opracowaniu przedstawiam schemat postępowania zawierający przykład interpretacji uzasadnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2017r. Jednocześnie zawarłam w nim cytaty uzasadnienia z tego wyroku w dość szerokim zakresie. Wydaje mi się, że warto to uzasadnienie przeczytać bezpośrednio ponieważ jest zdecydowanie bardziej rozbudowane niż informacja zawarta przez Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze Nr 2/2017. Przede wszystkim zaś wskazuje właśnie na sposób postępowania w przypadku, gdy sumowanie umów i jego dopuszczalność nie zostały przez zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here