Czy dopuszczalne jest złożenie skanu oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym? – Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

0
845

orzecznictwo art. 10a ust. 5 (pdf)

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, że przygotowywana jest opinia Prezesa UZP „jak należy traktować skan oferty podpisany elektronicznie”. Na chwilę obecną jednak faktem jest rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej co do ważności oferty złożonej jako skan oferty uprzednio podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym.

Dlatego w dzisiejszym wpisie załączam wybór orzecznictwa dotyczącego tej tematyki. Oznaczone pogrubieniem fragmenty wyroków stanowią, w mojej ocenie, argumentację Krajowej Izby Odwoławczej za przyjęciem jednego z dwóch rozbieżnych stanowisk.

Analizując orzecznictwo KIO wydaje się, że na chwilę obecną najbezpieczniejszym działaniem dla zamawiającego będzie jednoznaczne określenie w siwz, czy będzie w świetle art. 10a ust. 5 ustawy pzp dopuszczał skan oferty podpisanej odręcznie i opatrzonej podpisem elektronicznym. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując sprawy z tego zakresu zwraca uwagę na zapisy siwz, co jednoznacznie wynika z cytowanych wyroków. Warto więc dla ułatwienia sobie w przyszłości podjęcia decyzji co do ważności oferty oraz ewentualnej argumentacji w przypadku odwołania, jednoznacznie określić stanowisko zamawiającego w oparciu o wybraną argumentację KIO. Dla wykonawców zaś najbezpieczniejsze będzie składanie wyłącznie oferty pierwotnie wytworzonej w formie elektronicznej.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here