Czy można dodać do kosztorysu ofertowego nową / brakującą pozycję?

0
1817

87.2.3 kosztorys (pdf) – do pobrania

Brak pozycji w kosztorysie ofertowym jest jednym z najczęstszych błędów znajdowanych przez zamawiających. Co za tym idzie konieczna odpowiedź na pytanie, czy dany błąd można poprawić tj. czy można uzupełnić brakującą pozycję?

Dzisiejsze opracowanie to propozycja fragmentów dwóch wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które powinny pomóc na to pytanie odpowiedzieć.

Jednocześnie ściąga stanowi fragment szerszego opracowania:

Orzecznictwo – analiza art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprawienie kosztorysu ofertowego

dostępnego pod adresem: https://blogopzp.pl/kiedy-mozna-poprawic-omylki-w-kosztorysie-ofertowym-na-podstawie-art-87-ust-2-pkt-3-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here