Dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę – zmiany

0
934

doświadczenie członka konsorcjum (pdf)

Tym razem przedstawiam opracowanie o kolejnym aspekcie będącym konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. Oprócz zagadnienia przedstawianego przeze mnie poprzednio, Trybunał Sprawiedliwości ocenił również dysponowanie doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę, który był członkiem tego konsorcjum i jednocześnie w nowym postępowaniu ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie tj. bez pozostałych członków tego konsorcjum.

Zagadnienie możliwości uznania, że wykonawca będący członkiem konsorcjum zdobywa doświadczenie w ramach całości wykonanego przez konsorcjum zadania,  bez względu na faktycznie wykonany przez tego wykonawcę zakres – był niejednokrotnie przedmiotem orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z utrwalonym już mocno orzecznictwem wykonawca bez przeszkód mógł dysponować doświadczeniem całego konsorcjum, a zamawiający nie miał prawa tego dysponowania w żaden sposób ograniczać.

Po wskazanym wyżej wyroku Trybunału Sprawiedliwości należy spodziewać się całkowicie odmiennej oceny dysponowania doświadczeniem konsorcjum przez takiego wykonawcę. Skutek wyroku będzie prawdopodobnie najmocniej odczuwalny w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Najczęściej to dla tego rodzaju zamówień zawiązywane są konsorcja. Należy się więc spodziewać, że ta sama robota jeszcze niedawno stanowiąca dysponowanie doświadczeniem konsorcjum i jako taka spełniająca warunek udziału w postępowaniu – teraz nie będzie doświadczeniem wystarczającym. Jednoznacznym jest, że zamawiający będą musieli badać oferty pod względem doświadczenia właśnie z uwzględnieniem tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Również w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza będzie musiała uwzględnić ten wyrok w rozpatrywaniu odwołań.

Zadaniem dzisiejszego opracowania jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na zmianę, jaka nastąpi w wykazywaniu dysponowania doświadczeniem konsorcjum przez wykonawcę będącego jego członkiem oraz ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Poza tym cytuję zarówno pytanie zadane Trybunałowi Sprawiedliwości UE, odpowiedź na to pytanie z uzasadnienia wyroku oraz stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych. Po pierwsze, aby każdy sam mógł zapoznać się z tą zmianą, a po drugie – aby można powyższe cytaty zastosować do uzasadnienia podjęcia stosownych czynności w postępowaniu.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here