Elektronizacja zamówień publicznych cz. III – Platforma e-Zamówienia (założenia)

0
1020

elektronizacja – Platforma e-Zamówienia (pdf)

W trzeciej części serii związanej z nadchodzącą elektronizacją zamówień publicznych – przybliżenie zakresu i sposobu działania Platformy e-Zamówienia. W chwili obecnej Platforma e-Zamówienia jest bardzo szeroko omawiana z uwagi na funkcję jaką ma spełniać w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego. Warto więc zapoznać się z czym będziemy mieć do czynienia, a więc jakie narzędzie otrzymamy w ramach elektronizacji zamówień publicznych.

Dlaczego w opracowaniu omówione są wyłącznie założenia? Ponieważ jeszcze nie zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu:” (4 grudnia 2017r nastąpiło otwarcie ofert złożonych do tego postępowania). W opracowaniu do wpisu zamieściłam link do tego postępowania, aby każdy mógł śledzić dalszy jego tok.

Przedstawione dzisiaj opracowanie stanowi analizę stworzoną na podstawie publikacji „Zbiór najistotniejszych zagadnień  dotyczących centralnej Platformy e-Zamówienia”. Również do tej publikacji załączyłam link (gdyby ktoś życzył sobie pobrać cały dokument).

W analizie pominęłam również rozważania, czy uda się uruchomić Platformę e-Zamówienia do 18 października 2018r. Wydaje się to wątpliwe z uwagi na stan prowadzonego postępowania przetargowego, ale byłyby to wyłącznie rozważania teoretyczne nie mające wpływu na zakres funkcjonalności tej platformy już po jej uruchomieniu. Oczywiście ewentualne zmiany oraz podejmowane w tym zakresie czynności będą przedmiotem dalszych wpisów w tej serii.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here