Elektronizacja zamówień publicznych cz. IV – Zakres komunikacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami objęty elektronizacją (art. 10a ust. 1 pzp)

elektronizacja – komunikacja (pdf)

W dzisiejszym opracowaniu – analiza art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli o zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami objętym zmianami po 18 października 2018r. Prawidłowe stosowanie przepisów regulujących sposób komunikacji w wyniku wprowadzanej elektronizacji wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, jakie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą objęte obowiązkiem stosowania środków komunikacji elektronicznej. W mojej ocenie jest to element konieczny w analizie wprowadzanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stąd też w dzisiejszym opracowaniu rozróżnienie czynności ze względu na objęcie ich obowiązkiem stosowania środków komunikacji elektronicznej. Ponadto przywołanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE wskazujących na zakres komunikacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami objęty elektronizacją zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warto też dzisiejsze opracowanie przeanalizować z poprzednim dotyczącym Platformy e-Zamówienia:

Elektronizacja zamówień publicznych cz. III – Platforma e-Zamówienia (założenia)

 

Przydatnej lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *