Fakultatywne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

0
1031

art. 24 ust. 5 pzp – podstawy wykluczenia (pdf)

Wpis jest kontynuacją poprzedniego dotyczącego obligatoryjnych podstaw wykluczenia. Załączona do wpisu ściąga wskazuje fakultatywne podstawy wykluczenia wraz z przypisaniem dokumentu właściwego według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Fakultatywne podstawy wykluczenia zostały określone w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ich zastosowanie należy do wyłącznej decyzji zamawiającego, który może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zarówno tylko jedną, kilka lub wszystkie podstawy. Może też oczywiście w ogóle nie stosować tych podstaw wykluczenia.

Z uwagi na charakter niektórych podstaw wykluczenia, nie dla wszystkich Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016r przewiduje przedstawienie dokumentów.

Należy podkreślić, że również fakultatywne podstawy wykluczenia są objęte prawem do żądania danego dokumentu wyłącznie w przypadku, gdy zamawiający wskazał odpowiednią podstawę wykluczenia. W każdym innym przypadku żądanie dokumentu będzie odbywało się bezpodstawnie. Natomiast w przypadku podstaw wykluczenia, dla których Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016r nie przewiduje konkretnego dokumentu, zamawiający sprawdza brak zaistnienia danej podstawy wykluczenia w oparciu o stan faktyczny i swoją wiedzę  –  pod warunkiem, że wskazał odpowiednią podstawę wykluczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Link do wpisu dotyczącego obowiązkowych podstaw wykluczenia podaję poniżej:

Obligatoryjne podstawy wykluczenia – przypisanie dokumentów potwierdzających wg przepisów wykonawczych

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here