Jak rozróżnić dokumenty dot. przedmiotu zamówienia składane do oferty i dokumenty składane na wezwanie z art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp

0
2148

art. 26 ust. 1 i 2 – rozróżnienie dokumentów (pdf)

Tym razem jako temat wpisu i ściągi ponownie zagadnienie, na temat którego otrzymywałam zapytania. W wyniku wprowadzenia nowelizacją art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp o obowiązującej obecnie treści, pojawiła się swoista dwuetapowość składania dokumentów dot. przedmiotu zamówienia. Pewne dokumenty, informacje i oświadczenia składane są przez wszystkich wykonawców wraz z ofertami, a pozostałe wyłącznie przez tego, którego oferta została oceniona najwyżej.

W przypadku dokumentów dot. podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, rozróżnienie ustawowe jest bardzo proste do zrozumienia i zastosowania. Jednoznaczny jest bowiem podział pomiędzy oświadczeniami a dokumentami potwierdzającymi te oświadczenia.

Tymczasem w przypadku dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymogów zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, sprawa nie jest już taka prosta. Mogą się bowiem zdarzyć postępowania gdzie rozróżnienie tych dokumentów i oświadczeń jest płynne i zależy od podejścia zamawiającego w konkretnym przypadku. Jednak przepisy art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp są bezwzględnie obowiązujące i zamawiający nie może odstąpić od ich stosowania. Tym samym przyjęcie prawidłowego schematu składania tych dokumentów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest bardzo istotne. Przede wszystkim z uwagi na ewentualne konsekwencje nieprawidłowości.

Dzisiejsza ściąga ma pomóc rozróżnić dokumenty i oświadczenia jakie powinny zostać złożone wraz z ofertą od dokumentów, które składa wyłącznie wykonawca z ofertą najwyżej ocenioną na podstawie art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp. Ściąga zawiera wskazanie przepisów regulujących te kwestie, jak również wskazówki do prawidłowego rozróżnienia obu rodzajów dokumentów i propozycję postępowania, które powinno zabezpieczyć zamawiającego przed ewentualnymi błędami. Należy jednak zastrzec, że przedstawiona w ściądze interpretacja dotyczy ogółu postępowań. Powinna mieć więc zastosowanie w przypadku większości z nich. Jednak może się zdarzyć przedmiot zamówienia, który wymusi zupełnie inne rozróżnienie dokumentów składanych do oferty i na wezwanie z art. 26 ust. 1 pzp i art. 26 ust. 2 pzp.

Zapraszam do zapoznania się i skorzystania z przedstawionej analizy.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here