Jak rozróżnić spełnienie warunków udziału w postępowaniu i obowiązek wykazania ich spełnienia?

0
2141

spełnienie warunku udziału w postępowaniu a obowiązek a obowiązek wykazania (pdf) – do pobrania

Tym razem proponuję wpis dotyczący obecnie obowiązującej ustawy, a konkretnie spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. Analiza oparta jest na wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1551/19 i ma na celu pokazanie, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega wykluczeniu nie tylko wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

Do prawidłowego stosowania art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych konieczne jest rozróżnienie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania ich spełnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Orzeczenie zaś ma dać możliwość podparcia się wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku wątpliwości.

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here