Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

0
1118

art. 22a ust. 6 – art. 26 ust. 3 (pdf)

Pomysł na dzisiejszy temat wpisu powstał po lekturze opinii Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt. Głównym tematem tej opinii jest natomiast relacja art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wzajemny stosunek obu przepisów budzi wiele kontrowersji i wątpliwości, szczególnie w zakresie ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 22a ust. 6 w oderwaniu od procedury na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w zakresie ewentualnego powtórnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych oprócz rozwiązania powyższego, daje również odpowiedź na bardzo ważne pytanie – w jaki sposób wykonawcy mogą odpowiedzieć na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kogo dotyczy możliwość postępowania z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przywołany wyrok i za nim opinia Urzędu Zamówień Publicznych rozróżnia przedmiotowe stanowisko w zależności od tego czy wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego czy też wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyłącznie w oparciu o zasoby własne.

Według mnie dzisiejszy temat jest niezwykle ważny zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających. Jak wielokrotnie już bywało w publikowanych przeze mnie ściągach obie strony powinny znać interpretację tego przepisu oraz wynikające z tego konsekwencje. Pozwoli to zamawiającym na zapewnienie prawidłowości prowadzonego postępowania, a wykonawcom na ochronę własnego interesu prawnego. Będą bowiem w stanie skutecznie zrealizować wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 3 i art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie sprawdzić działania zamawiającego w tym zakresie w stosunku do pozostałych wykonawców.

Dlatego w załączonym opracowaniu przedstawiam właściwe schematy postępowania w oparciu o opinię Urzędu Zamówień Publicznych oraz wskazuję najważniejsze części tej opinii stanowiące uzasadnienia dla opracowanych schematów.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here