Jak skutecznie zrealizować uzupełnienie dokumentów z art. 26 ust. 3 pzp i art. 22a ust. 6 pzp?

art. 22a ust. 6 – art. 26 ust. 3 (pdf)

Pomysł na dzisiejszy temat wpisu powstał po lekturze opinii Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt. Głównym tematem tej opinii jest natomiast relacja art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wzajemny stosunek obu przepisów budzi wiele kontrowersji i wątpliwości, szczególnie w zakresie ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 22a ust. 6 w oderwaniu od procedury na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w zakresie ewentualnego powtórnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych oprócz rozwiązania powyższego, daje również odpowiedź na bardzo ważne pytanie – w jaki sposób wykonawcy mogą odpowiedzieć na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kogo dotyczy możliwość postępowania z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przywołany wyrok i za nim opinia Urzędu Zamówień Publicznych rozróżnia przedmiotowe stanowisko w zależności od tego czy wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego czy też wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyłącznie w oparciu o zasoby własne.

Według mnie dzisiejszy temat jest niezwykle ważny zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających. Jak wielokrotnie już bywało w publikowanych przeze mnie ściągach obie strony powinny znać interpretację tego przepisu oraz wynikające z tego konsekwencje. Pozwoli to zamawiającym na zapewnienie prawidłowości prowadzonego postępowania, a wykonawcom na ochronę własnego interesu prawnego. Będą bowiem w stanie skutecznie zrealizować wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 3 i art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie sprawdzić działania zamawiającego w tym zakresie w stosunku do pozostałych wykonawców.

Dlatego w załączonym opracowaniu przedstawiam właściwe schematy postępowania w oparciu o opinię Urzędu Zamówień Publicznych oraz wskazuję najważniejsze części tej opinii stanowiące uzasadnienia dla opracowanych schematów.

 

Przydatnej lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *