Jak wypełnić JEDZ na stronie Komisji Europejskiej – instrukcja (cz. I)

0
1316

JEDZ – instrukcja wypełnienia cz. I – pdf

W obecnym stanie prawnym dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny, obowiązkowe jest złożenie przez wykonawców oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust 1 w związku z art. 25a ust. 2 pzp tj.  na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dobrze przygotowany dla danego postępowania przez Zamawiającego JEDZ, ułatwi przeprowadzenie postępowania i nie narazi go na zarzut naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Sporym udogodnieniem w opracowaniu JEDZ, może być formularz elektroniczny dostępny na stronie Komisji Europejskiej (link:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl). Pozwala na szybkie opracowanie dokumentu jednocześnie wiążąc go z przygotowanym ogłoszeniem oraz wprowadzając wszystkie niezbędne elementy.

Minusem tego elektronicznego formularza jest jednak jego zbyt mała czytelność biorąc pod uwagę zapisy ustawy prawo zamówień publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tymczasem zamawiający opracowując JEDZ muszą dokonać wyboru oświadczeń, których żądają od wykonawców, a wszelkie nieprawidłowości mogą mieć poważne skutki dla prawidłowości prowadzonego postępowania. W efekcie może dojść do pomyłek… bolesnych w skutkach.

Dlatego tym razem publikuję wpis z częścią I klucza, który według mnie ułatwi korzystanie z formularza elektronicznego JEDZ i pozwoli uniknąć gorączkowego przeszukiwania przepisów w czasie jego przygotowywania. Jest to swoista instrukcja wypełnienia formularza poprzez powiązanie obowiązujących przepisów w stosunku samego formularza.

Klucz jest opracowany na podstawie moich własnych doświadczeń i obserwacji, co jest problemem w przygotowaniu JEDZ przy użyciu formularza elektronicznego na stronie Komisji Europejskiej.

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here