Kiedy można zastosować art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielić zamówienia wg progów o niższej wartości?

0
2225

art. 6a – dopuszczalność zastosowania (pdf) – do pobrania

Dlaczego warto pamiętać o art. 6a ustawy pzp? Ponieważ niejednokrotnie pojawia się konieczność wydzielenia części zamówienia. Czasami z powodu konieczności pilnego udzielenia zamówienia, czasami ze względów organizacyjnych lub chwilowego braku środków finansowych.

Bez względu na powód warto w takich przypadkach rozważyć możliwość zastosowania art. 6a ustawy pzp, który przede wszystkim może dopuścić udzielenie zamówienia według procedury dla progu o niższej wartości. To zaś oznacza skrócenie czasu niezbędnego do zawarcia umowy.

Opracowanie, które dzisiaj proponuję to przede wszystkim cytat z wyroku Głównej Komisji Orzekającej, która jednoznacznie wskazuje na sposób interpretowania art. 6a ustawy pzp i możliwości jego zastosowania. To bardzo ważny wyrok biorąc pod uwagę problematyczną opinię Urzędu Zamówień Publicznych, którą również cytuję w opracowaniu.  Warto też zwrócić uwagę na stanowisko  że przepisu tego nie można zastosować do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here